ในส่วนนี้

การบำรุงรักษา ความน่าเชื่อถือ และการหยุดซ่อมบำรุง (Maintenance, Reliability and Turnarounds)

ในส่วนงานการบำรุงรักษา ความน่าเชื่อถือ และการหยุดซ่อมบำรุงที่เชลล์ คุณจะช่วยสร้างความแตกต่างให้แก่ประสิทธิภาพการดำเนินงานของแหล่งน้ำมันทั้งในชายฝั่งและนอกชายฝั่งของเรา

โลจิสติกส์ (Logistics)

ส่วนงานโลจิสติกส์มีหน้าที่บริหารกลยุทธ์และการปฏิบัติการสำหรับการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์

การปฏิบัติการด้านการผลิต (Production operations)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นผู้ปฏิบัติการด้านการผลิตของเชลล์ ตั้งแต่การดำเนินงานและการบำรุงรักษาบ่อน้ำมันที่มีอยู่ไปถึงการทำงานร่วมกันในการพัฒนาภาคสนาม

เทคโนโลยีการผลิต (Production technology)

นักเทคโนโลยีการผลิต (หรือเรียกว่าวิศวกรการผลิตในบางสาขาื) มีบทบาทสำคัญที่แตกต่างจากบทบาทอื่น ๆ

เคมีการผลิต (Production chemistry)

ส่วนงานเคมีการผลิตมอบความเชี่ยวชาญให้กับโครงการที่สำคัญของเชลล์และมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแหล่งน้ำมันที่เรามีอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ค้นหางานสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สำรวจโอกาสทางอาชีพและเรียนรู้ว่าคุณสามารถสร้างความแตกต่างร่วมกับเชลล์ได้อย่างไร

เหตุใดจึงควรเลือกเชลล์

เข้าร่วมกับทีมล้ำสมัยที่สมาชิกทำงานร่วมกันและมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาแหล่งพลังงานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนความก้าวหน้า