อาชีพในส่วนงานกฎหมายของเชลล์จัดว่าเป็นงานด้านกฎหมายที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดในบรรดาองค์กรทั้งหลาย

ส่วนงานกฎหมายของเชลล์เป็นทีมขนาดใหญ่ที่ผู้เชี่ยวชาญทำงานร่วมกัน และบางครั้งจะต้องทำงานสำคัญที่ช่วยเชื่อมต่อเชลล์กับลูกค้าและผู้รับเหมาและปกป้องชื่อเสียงและความซื่อสัตย์ของแบรนด์ไปพร้อมกัน

นักกฎหมายของเชลล์ปฏิบัติงานด้วยความสามารถสูงสุดของตัวเองภายในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานซึ่งให้โอกาสที่หลากหลายในการพัฒนาตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับอาวุโส นักกฎหมายของเชลล์ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนที่สำคัญที่จะช่วยให้บริษัทอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

หน่วยงานกฎหมายของเชลล์มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องหมายความว่า เรามองหาผู้สมัครที่มีความทะเยอทะยาน พร้อมจะก้าวหน้าในองค์กรโดยการส่งเสริมความเที่ยงธรรมของบริษัทและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากความช่างสงสัยและความปรารถนาที่จะสร้างผลกระทบที่ยั่งยืน คุณจำเป็นต้องมีทักษะที่ดีเยี่ยมในการโน้มน้าวและเจรจาต่อรองเพื่อทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่มาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อ่านเกี่ยวกับความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวที่เชลล์

คดีความ (Litigation)

ทีมคดีความของเชลล์เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี 2012 ซึ่งเป็นการสร้างทีมงานขององค์กรที่ไม่เคยหยุดนิ่ง นั่นคือคณะกรรมการคดีความสากล

นักกฎหมายด้านคดีความของเชลล์สนับสนุนธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำ ดังนั้นการทำงานจึงมีความหลากหลายมาก ทนายความฟ้องร้องคดีของเราทำงานร่วมกับนักกฎหมายธุรกิจภายในองค์กรเพื่อเป็นตัวแทนของพลังอันเข้มแข็งในแถวหน้าของการอภิปรายเรื่องพลังงานทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ค้นหางานสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สำรวจโอกาสทางอาชีพและเรียนรู้ว่าคุณสามารถสร้างความแตกต่างร่วมกับเชลล์ได้อย่างไร

เหตุใดจึงควรเลือกเชลล์

เข้าร่วมกับทีมล้ำสมัยที่สมาชิกทำงานร่วมกันและมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาแหล่งพลังงานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนความก้าวหน้า