งานด้าน HSSE และ SP ของเชลล์ส่งผลกระทบต่อหลักปฏิบัติในการประกอบธุรกิจและการดำเนินการของเราทั่วโล

HSSE และ SP ของเชลล์มอบโอกาสก้าวหน้าในอาชีพทั่วโลกและเสนอโอกาสมากมายในการพัฒนาความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงานที่มีค่า คุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่สมาชิกในทีมไว้วางใจและสนับสนุนกันและกัน โดยสนุกกับการทำงานในทีมที่มุ่งมั่นและร่วมมือกันสร้างความแตกต่างที่แท้จริงในการดำเนินงานของเรา

ความปลอดภัย (Safety)

ส่วนงานความปลอดภัยกระบวนการจะดำเนินงานเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงงานของเรานั้นออกแบบมาอย่างดี ดำเนินการอย่างปลอดภัย และซ่อมบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมตลอดเวลา เราตั้งเป้าไว้ว่าจะทำงานกับแหล่งน้ำมันให้เหนือกว่ามาตรฐานภายในองค์กรและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงอายุหรือสถานที่ตั้ง

สิ่งแวดล้อม (Environment)

ส่วนงานสิ่งแวดล้อมทำงานเกี่ยวกับการหาวิธีมาช่วยลดผลกระทบของกิจกรรมทางธุรกิจของเชลล์ต่อโลกรอบตัวเรา ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของเชลล์ทำงานในโครงการที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของเราทั้งหมด ตั้งแต่การสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ไปจนถึงการทำงานร่วมกันกับคู่ค้าภายนอกและการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ปฏิบัติงาน

สุขภาพ (Health)

ส่วนงานสุขภาพของเชลล์ดำเนินงานเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงสถานที่ดำเนินงานของเรา ดังนั้น เราจึงต้องการพนักงานเชิงสนับสนุนและมีวินัยในการเข้ารับมอบหมายงานความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายสำหรับการทำงาน การเฝ้าระวังทางการแพทย์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเตรียมความพร้อมและการวางแผนสำหรับการตอบสนองการแพทย์ฉุกเฉิน

ความปลอดภัยขององค์กร

ความปลอดภัยขององค์กร (CS) ปกป้องพนักงาน ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เครือข่ายทั่วโลกของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลกิจการของเชลล์ ให้การสนับสนุนในช่วงเริ่มต้นของกิจการใหม่และรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับหน่วยงานราชการ ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยในเชิงพาณิชย์ และบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ค้นหางานสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สำรวจโอกาสทางอาชีพและเรียนรู้ว่าคุณสามารถสร้างความแตกต่างร่วมกับเชลล์ได้อย่างไร

เหตุใดจึงควรเลือกเชลล์

เข้าร่วมกับทีมล้ำสมัยที่สมาชิกทำงานร่วมกันและมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาแหล่งพลังงานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนความก้าวหน้า