งานด้านการทำสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้างที่เชลล์มอบโอกาสทางอาชีพที่น่าตื่นเต้นและหลากหลาย

ในการทำงานด้านการทำสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้างของเชลล์ คุณจะได้รับมอบหมายให้สนับสนุนโครงการการสำรวจอันทันสมัย ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้จากการทำงานจริง และร่วมมือกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีทักษะและประสบการณ์สูงเพื่อปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

งานด้านการทำสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้างของเชลล์ไม่เพียงแต่จะเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่แสวงหาความก้าวหน้าในบริษัทที่มีความเป็นนวัตกรรมมากที่สุดบริษัทหนึ่งในอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมอบโอกาสให้คุณได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญและทำงานกับระบบและเครื่องมือจัดซื้อจัดจ้างที่ทันสมัยอีกด้วย

เนื่องจากมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของธุรกิจของเชลล์หลาย ๆ ส่่วน ส่วนงานการทำสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้างจึงต้องการผู้สมัครที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความโดดเด่น สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรา และมีความมุ่งมั่นในการต่อรองราคาสิ่งของที่ต้องจัดซื้อเพื่อลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพเอาไว้

เนื่องจากบทบาทหลายอย่างในส่วนงานการทำสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้างต้องอาศัยการทำงานร่วมกับทีมจากหน่วยงานอื่น ดังนั้นความสามารถในการทำงานท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการให้คำชี้แนะที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาทั้งในด้านอาชีพและบุคคล และได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย ความร่วมมือ และความรับผิดชอบทางสังคม

พบกับผู้จัดการ

ในฐานะผู้จัดการส่วนงานการทำสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้างของเชลล์ ฝ่ายสำรวจและผลิต Joseph Yuen มีบทบาทหน้าที่มากมายและหลากหลาย “ผมรับผิดชอบในส่วนของการส่งมอบและดำเนินกลยุทธ์ด้านการทำสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทำสัญญาและจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติสากล และข้อกำหนดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำลึก ธุรกิจกลางน้ำ และธุรกิจปลายน้ำ” Joseph Yuen กล่าว

นอกจากนี้ Joseph ยังมีบทบาทสำคัญในการจัดทำโครงการที่ทันสมัยหลายโครงการ ซึ่งเขาเสริมว่า “การได้สร้างความแตกต่างที่มองเห็นได้ชัดเจนในโครงการต่าง ๆ ในขั้นตอนแรกของการพัฒนานั้นเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมาก”

สำหรับ Joseph แล้ว แรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอเช่นนี้และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เชลล์เป็นหนึ่งในสิ่งที่ส่งเสริมความรับผิดชอบ ซึ่งทำให้งานของเขามีคุณค่า “พนักงานของเชลล์มีความสนใจที่จะสร้างความสมดุลให้แก่ความจำเป็นในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ทุกคนไม่เพียงต้องการที่จะทำงานให้กับเชลล์เท่านั้น แต่ยังต้องการรับใช้ชุมชนของพวกเราด้วย”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ค้นหางานสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สำรวจโอกาสทางอาชีพและเรียนรู้ว่าคุณสามารถสร้างความแตกต่างร่วมกับเชลล์ได้อย่างไร

เหตุใดจึงควรเลือกเชลล์

เข้าร่วมกับทีมล้ำสมัยที่สมาชิกทำงานร่วมกันและมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาแหล่งพลังงานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนความก้าวหน้า