โครงการผลตอบแทนด้านการเงินและสวัสดิการ

เราเสนอผลตอบแทนอันน่าจูงใจที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันในตลาด รวมถึงทักษะและความสามารถต่างๆ ที่ตรงกับสายงาน เพื่อคงความเป็นบริษัทแนวหน้าของอุตสาหกรรม คุณจะได้รับผลตอบแทนตามผลสำเร็จและผลงานที่คุณสรรสร้าง สวัสดิการของเรา ประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการคุ้มครองดูแลด้านสุขภาพ ในบางประเทศ เรามีสวัสดิการเพิ่มเติม อาทิเช่น สถานที่ออกกำลังกาย การดูแลทางการแพทย์และทันตกรรม รวมทั้งที่จอดรถ เป็นต้น

การสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต

เรามีหลักปฏิบัติในการทำงานที่ยืดหยุ่น คุณสามารถที่จะใช้ ‘การสื่อสารระยะไกล’ และทำงานที่บ้านได้ ในบางที่และบางธุรกิจ คุณยังสามารถที่จะเสนอเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นที่คุณสามารถเริ่มเวลาทำงานให้เร็วหรือสายขึ้นตามความจำเป็นของคุณ นอกจากนี้ หากคุณดำรงตำแหน่งระดับภูมิภาค หรือระดับโลก คุณยังคงสามารถทำงานในประเทศที่คุณประจำอยู่ภายใต้การทำงานสภาวะเสมือนจริง

วันหยุดและช่วงเวลาพัก

เราเสนอเวลาพักร้อนและวันลาคลอดที่เทียบเท่ากับบริษัทอื่นๆ ในตลาด  สำหรับบางประเทศนั้น เรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วงเวลาพักเบรค 

นอกเหนือจากการทำงานแล้ว เรายังส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมทำกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ เช่น โครงการรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มผลประโยชน์พนักงาน หรือการสรรหาพนักงานจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พบปะกับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

กีฬาและกิจกรรมทางสังคม

คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ หรือกิจกรรมกีฬาที่คุณสนใจ  เรามีอุปกรณ์กีฬาและฟิตเนสเปิดให้บริการในสถานที่ทำงาน

ฟังเสียงจากพนักงานของเรา

เราสำรวจความคิดเห็นของพนักงานอยู่เสมอ เพื่อตรวจสอบว่ามีประเด็นใดที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการหรือแก้ไขปรับปรุง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการสำรวจผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่มอภิปราย หรือการถ่ายทอดออกอากาศทางเว็บ ตัวอย่างเช่น แบบสำรวจพนักงานเชลล์ คือแบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานทางออนไลน์และกระจายไปยังพนักงานเชลล์ทั่วทุกมุมโลก ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน จนนำไปสู่การกำหนดนโยบาย หรือบ่งชี้ข้อกังวลที่เกิดขึ้น

ความก้าวหน้าในอาชีพ

คุณสามารถก้าวหน้าในอาชีพไปกับเชลล์ได้เพราะว่าเรานั้นมีสาขาทั่วโลก

เราดำเนินงานในกว่า 90 ประเทศ เราสามารถที่จะให้โอกาสในการทำงานที่หลากหลาย คุณจะมีโอกาสทำงานกับเพื่อนร่วมงานจากหลายประเทศ และได้รับผลประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ เปิดประสบการณ์กับโครงการต่างๆทั่วทุกมุมโลก ตลอดจนได้ทำงานร่วมกับทีมงานนานาชาติ ที่จะสรรสร้างความแตกต่างต่อความท้าทายของโลกยุคปัจจุบัน

ให้การสนับสนุน

ที่เชลล์ คุณจะได้รับการสนับสนุนให้สำรวจและเติมเต็มศักยภาพของเริ่มตั้งแต่ การเรียนรู้จากการทำงานและการเข้าฝึกอบรมด้านสาขาอาชีพ ตลอดจนโปรแกรมพัฒนาศักยภาพบุคคล แผนงานคู่หู รวมถึงการประเมินผลงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เราสามารถช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่า คุณจะไปถึงเป้าหมายในสาขาอาชีพและเป้าหมายส่วนบุคคลของคุณได้

งานที่ท้าทาย

เราจะให้ทุกโอกาสแก่คุณเพื่อขยายขอบเขตความสามารถโดยการให้หน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น ตลาดพลังงานนั้นมีการแข่งขันสูง คุณจึงคาดหวังได้เลยว่าจะมีความท้าทายในการทำงานอยู่ตลอดเวลา

สร้างสรรค์นวัตกรรม

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เชลล์มีลักษณะเด่นที่การคิดไปข้างหน้า เราหลงใหลในนวัตกรรมและส่งเสริมแนวคิดใหม่ๆ ที่จะช่วยนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จ เรามีกระบวนการในองค์กรเพื่อช่วยให้เราคิดค้นนวัตกรรม ตัวอย่างเช่น Game Changer เป็นกระบวนการระดับโลกที่ทุกคนที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถเสนอ พัฒนา และผลักดันแนวคิดนั้นให้ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจได้

ความหลากหลาย

คุณจะได้รับโอกาสเติบโตมากมายจากฝ่ายดำเนินการด้านเทคนิคและพาณิชย์ของเรา แต่ไม่ใช่แค่เพียงงานของเราเท่านั้นที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่บ่อขุดน้ำมันนอกชายฝั่งทะเลอันห่างไกล หรือในสถานีบริการในตัวเมือง หลักการที่ใช้คือหลักการเดียวกัน นั่นคือ การให้ความเคารพและเห็นคุณค่าของความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา และรสนิยมเพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้ พัฒนา และแบ่งปันผลประโยชน์กับลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และประเทศ ตลอดจนชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่ได้

รวมเป็นหนึ่งเดียว

ที่เชลล์ เราได้สร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่เห็นคุณค่าแห่งความแตกต่าง ตั้งแต่อายุและเชื้อชาติ ไปจนถึงวิธีคิดและความเชื่อ จุดมุ่งหมายของเราคือการทำให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม ได้รับเกียรติ และเชื่อมต่อกัน เป็นที่ซึ่งเต็มไปด้วยแนวคิด ภูมิหลัง และมุมมองที่แตกต่าง แต่สามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างค่านิยมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งได้ สำหรับเราแล้ว ความหลากหลายและการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั้นมีความสัมพันธ์กัน หากต้องการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายระดับโลก เราจะต้องเน้นที่สองแนวคิดนี้ เราได้ช่วยลดอุปสรรคที่ขวางกั้น การปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์จากแนวคิดและประสบการณ์ที่แตกต่าง

การให้ผลตอบแทน

คุณจะรู้สึกมีกำลังใจและมั่นคงในความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพราะเราชื่นชมและให้ผลตอบแทนกับความสำเร็จของคุณ ทุกคนต่างมีสิ่งที่สำคัญที่แตกต่างกัน ด้วยความเข้าใจดังกล่าว เราจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่จะเติมเต็มความต้องการและวิถีชีวิตคุณ