ขั้นตอนการสมัคร

สำรวจโอกาสในปัจจุบัน

สำรวจตำแหน่งงานว่างในปัจจุบันของเรา หากคุณพบงานที่เหมาะสมสำหรับคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งใบสมัครออนไลน์ของคุณ” หากไม่พบตำแหน่งว่างที่เหมาะสมสำหรับคุณ คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อสร้างโปรไฟล์ส่วนบุคคลได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าร่วม Shell Talent Community เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโอกาสด้านอาชีพการงาน โครงการที่สำคัญ และกิจกรรมในสาขาวิชาชีพของคุณ นอกจากนี้ หน่วยงานสรรหาของเราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้และอาจจะติดต่อคุณกลับไปเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม

เรียนรู้เพิ่มเติมและสมัครงานออนไลน์

หากคุณเคยสมัครงานกับเชลล์ก่อนหน้านี้ คุณสามารถตรงไปที่โปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณและส่งใบสมัครสำหรับตำแหน่งใหม่ได้ หากคุณไม่เคยสมัครงานกับเชลล์มาก่อน โปรดลงทะเบียนและสร้างโปรไฟล์ จากนั้นคุณจะสามารถส่งใบสมัครของคุณได้ คุณควรได้รับการยืนยันว่าเราได้รับใบสมัครของคุณภายใน 48 ชั่วโมง คุณสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณได้โดยการเข้าสู่ระบบและคลิกที่ลิงก์ “สถานะใบสมัคร”

เชื่อมต่อกับเราระหว่างการสัมภาษณ์

หากใบสมัครของคุณผ่านการคัดเลือก ส่วนใหญ่แล้ว เราจะจัดให้มีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ภายในสองสัปดาห์ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นี้มักจะใช้เวลา 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง แสดงออกถึงความอยากรู้อยากเห็นและถามคำถามเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการทำงานที่เชลล์

เราจะประเมินผลกระทบจากการที่คุณเข้ามาทำงานกับเรา

หากคุณผ่านการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์ เราจะเชิญให้คุณมาทำการประเมินภายในประมาณสามสัปดาห์ การประเมินดังกล่าวอาจจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมที่เป็นแบบแผน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพหรือการนำเสนอเพื่อประเมินขีดความสามารถของคุณ ในบางกรณี อาจรวมถึงการทำแบบฝึกหัดเชิงสถานการณ์ ทั้งหมดนี้ควรใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง คุณจะมีโอกาสถามคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบผลภายในไม่กี่วัน

โปรดทราบว่าการกำหนดเวลาดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการระบุคร่าว ๆ เท่านั้น ใบสมัครจำนวนมากอาจส่งผลให้กระบวนการดังกล่าวนานขึ้น ทั้งเชลล์และองค์กรทั้งหมดที่สรรหาบุคลากรในนามของเราจะไม่เรียกร้องเงินหรือการชำระเงินจากผู้สมัครตลอดทุกขั้นตอนของการสมัคร ทุกคนที่ได้รับการเสนอจ้างงานจากเชลล์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะต้องผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นทางการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ค้นหางานสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สำรวจโอกาสทางอาชีพและเรียนรู้ว่าคุณสามารถสร้างความแตกต่างร่วมกับเชลล์ได้อย่างไร

อาชีพด้านเทคนิค

วิธีการรับมือกับความท้าทายของโลกที่คิดค้นโดยมนุษย์: มาดูกันว่าคุณจะพัฒนาอาชีพในทีมด้านเทคนิคของเราได้อย่างไร