สร้างอาชีพของฉัน

Siobhan วิศวกรกระบวนการ เดินทางมาที่ไซต์งานเป็นประจำและได้รับการเสนอตำแหน่งงานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในปีสุดท้ายของการศึกษาที่มหาวิทยาลัย

พบกับนักศึกษาฝึกงานของเชลล์ Siobhan Kelly

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

การนำวัฒนธรรมต่าง ๆ มาอยู่ร่วมกัน

ผู้มีความสามารถในปัจจุบันมีความหลากหลายกว่าแต่ก่อน ดังนั้นการมีสภาพแวดล้อมในทำงานแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสรรค์ พัฒนา และคงรักษาผู้ที่มีความสามารถเหล่านั้นเอาไว้

ผู้พิการ

ที่เชลล์เราส่งเสริมให้พนักงานที่มีความพิการบอกเล่าความท้าทายที่ตนเองเผชิญเพื่อให้เราสามารถทำงานร่วมกันและสนับสนุนให้แต่ละบุคคลดึงศักยภาพสูงสุดออกมาได้

ชีวิตที่เชลล์

พบกับและรับแรงบันดาลใจจากผู้บุกเบิก นักสร้างสรรค์นวัตกรรม นักผจญภัย และนักสำรวจของเราจากทั่วโลก เรียนรู้เรื่องราวของพวกเขาและได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ที่เชลล์