ที่เชลล์ เราใส่ใจความหลากหลายของพนักงานเพราะเราเชื่อว่าสถานที่ทำงานที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันจะช่วยให้พนักงานสามารถเจริญเติบโตและช่วยให้ธุรกิจของเราจะเจริญรุ่งเรืองได้

เมื่อพนักงานเป็นเลิศ เราก็จะเป็นเลิศตามไปด้วย ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงภูมิใจที่จะสนับสนุนพนักงานเลสเบี้ยน เกย์ ผู้รักร่วมสองเพศและคนข้ามเพศ (LGBT) โดยส่งเสริมความเท่าเทียมกันของพนักงานโดยไม่คำนึงถึงรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ

เด็กหญิงสองคนยิ้มให้กันในขณะที่เดินไปตามถนน

เราตระหนักว่าทัศนคติของสังคมต่อประเด็น LGBT มีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้นกำลังเปลี่ยนแปลง

แนวทางของเราคือการส่งเสริมการให้เกียรติพนักงานและการสร้างความตระหนักรู้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงความเชื่อส่วนบุคคล จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของเรากำหนดว่าเราจะต้องมอบโอกาสที่เท่าเทียมกันให้แก่พนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ไหนโดยไม่คำนึงถึงรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ

LGBT Network ที่เชลล์

LGBT Network ที่เชลล์ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีสำหรับสนับสนุนให้เพื่อนร่วมงาน LGBT มีความเชื่อมั่นในการเป็นตัวของตัวเองในที่ทำงาน เครือข่ายเหล่านี้มุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความยากลำบากที่พนักงาน LGBT ต้องเผชิญ และทำงานร่วมกับพนักงานทุกระดับขององค์กรเพื่อให้เชลล์เป็นสถานที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

LGBT Network เครือข่ายแรกจัดตั้งขึ้นที่เชลล์ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 1997 จากนั้นอีกไม่นานก็มีการจัดตั้งเครือข่ายแบบเดียวกันขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ แคนาดา อินเดีย และล่าสุดคือเมื่อปี 2015 ในแอฟริกาใต้ (ดูกล่อง)

เครือข่ายดังกล่าวนี้เชื่อมโยงเพื่อนร่วมงานในธุรกิจต่าง ๆ เข้าด้วยกัน รวมทั้งคนที่ไม่ได้เป็น LGBT ด้วย และสร้างความตระหนักรู้โดยการทำลายอุปสรรคต่าง ๆ เช่น การจัดการอบรมส่งเสริมความตระหนักและการสนับสนุน และการเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น

การสนับสนุนของเรา

การสนับสนุนความเท่าเทียมกันของ LGBT ได้แก่:

  • Workplace Pride - เชลล์เป็นสมาชิกของ Workplace Pride ซึ่งเป็นมูลนิธิขององค์กรไม่แสวงหากำไรที่ตั้งอยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม มูลนิธินี้มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ LGBT ได้รับการยอมรับมากขึ้นในสถานที่ทำงานและสังคม ในปี 2012 เราร่วมลงนามในคำแถลงการณ์ของ Workplace Pride แห่งเมืองอัมสเตอร์ดัม โดยสนับสนุนให้มีการยอมรับ LGBT เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ทำงาน
  • Human Rights Campaign - เชลล์เป็นพันธมิตรของ Human Rights Campaign (HRC) ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดและส่งเสริมความเท่าเทียมกันของชาวอเมริกันที่เป็น LGBT
  • โครงการพันธมิตร - เชลล์ได้มีการจัดตั้งโครงการพันธมิตรจำนวนมากเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำระดับสูงตระหนักถึงความยากลำบากของ LGBT ในองค์กรของเชลล์ ทำให้ผู้นำสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายต่าง ๆ อย่างกระตือรือร้นและเป็นรูปธรรม
  • การติดธง Pride - เพื่อเป็นเครื่องหมายว่าองค์กรให้สนับสนุน เชลล์ได้ติดธง Pride ไว้นอกของสำนักงานหลายแห่งในช่วงสัปดาห์ Pride และวันเปิดเผยตนแห่งชาติ (National Coming Out Day)
  • การอบรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ - เราฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ด้านความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียว (D&I) เรารวมเนื้อหาเกี่ยวกับการรวม LGBT เข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรไว้ในการฝึกอบรมด้านความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียว (D&I) ทั้งหมดในทุกประเทศที่เชลล์เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมทั้งประเทศที่ LGBT อาจจะมีข้อจำกัดทางกฎหมายที่เข้มงวด

“คุณควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับพนักงานเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ อย่างเป็นมิตร ให้เกียรติ และสร้างสรรค์ การเป็นตัวของตัวเองเป็นหัวใจของความสามารถที่จะพัฒนาและมีความสำคัญต่อความสุข และเต็มเติมชีวิตและอาชีพ”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เชลล์ได้กลายเป็นบริษัทแรกในแอฟริกาใต้ที่มีการสร้างเครือข่าย LGBT ขึ้น ถึงแม้ว่าแอฟริกาใต้จะมีความก้าวหน้ามากเกี่ยวกับสิทธิของ LGBT ในแอฟริกา แต่เรื่องนี้ก็ยังนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่

Mark Emdin ผู้จัดการฝ่ายประสิทธิภาพองค์กร ส่วนงานทั่วโลก กล่าวว่า “เครือข่ายนี้ควรทำหน้าที่เป็นตัวอย่างให้กับพนักงานในประเทศที่การเป็น LGBT ไม่ใช่เรื่องง่ายหรือแม้กระทั่งผิดกฎหมาย เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาได้ที่เชลล์”

“เมื่อพนักงานของเรารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมกับองค์กร พวกเขานำความคิด ภูมิหลัง และมุมมองต่าง ๆ มาสร้างคุณค่าทางธุรกิจ” Bonang Mohale ประธานเชลล์แอฟริกาใต้ กล่าวเพิ่ม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในร่วมงานกับเรา

มุมมองของผู้หญิง

ฟังเรื่องราวจากผู้หญิงบางส่วนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่เชลล์และเรียนรู้ว่าพวกเธอพัฒนาอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทำงานได้อย่างไร

การนำวัฒนธรรมต่าง ๆ มาอยู่ร่วมกัน

ผู้มีความสามารถในปัจจุบันมีความหลากหลายกว่าแต่ก่อน ดังนั้นการมีสภาพแวดล้อมในทำงานแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสรรค์ พัฒนา และคงรักษาผู้ที่มีความสามารถเหล่านั้นเอาไว้