องค์กรของเชลล์มีการจัดตั้งกลุ่มสังคมและเครือข่ายการสนับสนุนขึ้นหลายกลุ่มเพื่อนำพนักงานที่มีความหลากหลายของเชลล์เข้ามาอยู่ร่วมกัน เครือข่ายเหล่านี้ช่วยให้พนักงานของเชลล์เชื่อมต่อถึงกัน แบ่งปันความคิด และสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดออกมา ชุมชนเหล่านี้ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการยอมรับและการเคารพซึ่งกันและกันตลอดทั่วทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เช่น ส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพกว่าเดิมและสนับสนุนการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาทางอาชีพ เป็นต้น

เครือข่ายทั้งหมดตั้งแต่เครือข่าย Women’s Network ของเชลล์, enABLE Network เพื่อพนักงานที่มีความพิการไปจนถึง Shell African Network และอื่น ๆ อีกมากมาย ต่างก็มีอิทธิพลต่อการสร้างวัฒนธรรมความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวของเชลล์ 

Shell African Network ในสหราชอาณาจักร

“SAN ช่วยเพิ่มพูนทักษะความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ การสื่อสารและการเจรจาต่อรองให้กับฉันผ่านการพูดคุยด้านการพัฒนาส่วนบุคคลและการชี้แนะ เราช่วยให้สมาชิกทุกคนได้รับเคล็ดลับทางอาชีพจากผู้บริหารระดับสูงของเชลล์ ฉันภูมิใจที่ตอนนี้ฉันอยู่ในตำแหน่งที่สามารถให้อะไรกลับคืนแก่ชุมชนควบคู่ไปกับการบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของตัวเอง”

เมื่อนับรวมสาขาในประเทศเนเธอร์แลนด์ สมาชิกของ SAN มีทั้งหมดเกือบ 300 คน เพื่ออาชีพที่ใฝ่ฝัน สมาชิกจะติดต่อเชื่อมโยงถึงกันผ่านการประชุม การให้คำปรึกษา และกิจกรรมทางสังคมหลังเลิกงานอย่างสม่ำเสมอ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในร่วมงานกับเรา

มุมมองของผู้หญิง

ฟังเรื่องราวจากผู้หญิงบางส่วนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่เชลล์และเรียนรู้ว่าพวกเธอพัฒนาอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทำงานได้อย่างไร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์

ปรับปรุงการพัฒนาอาชีพของคุณในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับเชลล์และอยู่บนเส้นทางเพื่อเติมเต็มศักยภาพของคุณ