เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียว

การนำวัฒนธรรมต่าง ๆ มาอยู่ร่วมกัน

ผู้มีความสามารถในปัจจุบันมีความหลากหลายกว่าแต่ก่อน ดังนั้นการมีสภาพแวดล้อมในทำงานแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสรรค์ พัฒนา และคงรักษาผู้ที่มีความสามารถเหล่านั้นเอาไว้

ผู้พิการ

ที่เชลล์เราส่งเสริมให้พนักงานที่มีความพิการบอกเล่าความท้าทายที่ตนเองเผชิญเพื่อให้เราสามารถทำงานร่วมกันและสนับสนุนให้แต่ละบุคคลดึงศักยภาพสูงสุดออกมาได้

มุมมองของผู้หญิง

ฟังเรื่องราวจากผู้หญิงบางส่วนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่เชลล์และเรียนรู้ว่าพวกเธอพัฒนาอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทำงานได้อย่างไร

การสนับสนุนพนักงาน LGBT มากความสามารถที่เชลล์

ที่เชลล์ เราสนับสนุนและมอบโอกาสให้แก่พนักงานที่มีความสามารถโดดเด่นจากภูมิหลังทุกแบบ และมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทแรก ๆ ที่ส่งเสริมการยอมรับ LGBT เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ทำงาน

Ben van Beurden ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเชลล์
Ben van Beurden ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเชลล์

ทุกวัน เราพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานทุกคนมีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม รวมทั้งสามารถส่งเสริมความสามารถของตัวเองทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและส่วนหนึ่งของทีมที่สมาชิกทุกคนร่วมมือกัน 

แนวคิดเกี่ยวกับสถานที่ทำงานที่มีความหลากหลายและรวมเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนอยู่ในหลักการเรื่องความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่นของเรา นำพนักงานที่มีความโดดเด่นมาอยู่รวมกัน และช่วยให้พนักงานสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ ที่เชลล์ คุณจะสามารถที่จะใช้และพัฒนาทักษะและความรู้ของคุณในฐานะส่วนหนึ่งของทีมงานที่ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมและมีบทบาทสร้างอนาคตด้านพลังงานที่ดียิ่งขึ้น

“เราต้องดูแลให้แน่ใจว่ากลุ่มธุรกิจและผลิตภัณฑ์ทั่วโลกของเรานั้นน่าดึงดูดทั้งสำหรับคู่ค้าและลูกค้าของเรา ผมไม่เชื่อว่าเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ได้โดยปราศจากบุคลากรที่หลากหลายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของคู่ค้าและลูกค้าของเรา ตลอดจนประเทศต่าง ๆ ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ"

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

ค้นหางานสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สำรวจโอกาสทางอาชีพและเรียนรู้ว่าคุณสามารถสร้างความแตกต่างร่วมกับเชลล์ได้อย่างไร

Shell Graduate Programme:

ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางอาชีพของคุณด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่มีแบบแผนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ชีวิตที่เชลล์

พบกับและรับแรงบันดาลใจจากผู้บุกเบิก นักสร้างสรรค์นวัตกรรม นักผจญภัย และนักสำรวจของเราจากทั่วโลก เรียนรู้เรื่องราวของพวกเขาและได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ที่เชลล์