หากคุณกำลังมองหาวิธีการง่ายๆ และยืดหยุ่นในการใช้บัตรบริหารงานได้อย่างสมบูรณ์ตามแบบความต้องการของคุณ เชลล์คาร์ดออนไลน์สามารถลดภาระในการบริหารจัดการ และควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่พึงประสงค์เนื่องด้วยจุดมุ่งหมายของเราก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการพัฒนาธุรกิจ

เชลล์คาร์ด ออนไลน์ ช่วยคุณได้อย่างไร

การจัดการบัตร -- สั่งบัตรใหม่

รายงานการทำธุรกรรม -- รายงานการทำธุรกรรมทั้งแบบมีและไม่มีใบแจ้งหนี้ในระยะเวลาที่กำหนด

รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง -- ภาพรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงต่อบัตร/ วันที่ / เวลา

รายงานสรุปใบแจ้งหนี้ -- สรุปใบแจ้งหนี้ล่าสุด

ดาวน์โหลดข้อมูล -- ดาวน์โหลดรายงานพิเศษ

ระบบแจ้งเตือน -- การแจ้งเตือนอัจริยะเพื่อช่วยป้องกันการทุจริต เลือกจากประเภทสินค้าและมูลค่า,วันที่,เวลา,สถานที่และทะเบียนรถที่จะเก็บภาพรวมครอบคลุมรูปแบบการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มรถของคุณ

รายงานพิเศษ-- รายงานแสดงรายการที่ถึงหรือเกินกว่าเกณฑ์ที่คุณกำหนดไว้

รายงานสรุป -- รายงานแสดงรายการใบแจ้งหนี้ตามบัญชี,กลุ่มบัตรหรือบัตร รวมทั้งยังสรุปเป็นรายผลิตภัณฑ์

รายงานทางอีเมล์-- สรุปรวมทั้งการใช้น้ำมันต่อคันรถ, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว, หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปแบบรายเดือน, รายไตรมาสหรือรายปี

คุณสมบัติหลัก

  • ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย
  • สะดวกด้วยการจัดการบัตรออนไลน์
  • ข้อมูลที่พร้อมให้คุณเลือกกำหนดเอง
  • ควบคุมรถของคุณได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น

ถ้าท่านเป็นลูกค้าเชลล์คาร์ด สำหรับรถบรรทุกและรถโค้ช กรุณาเข้าเว็บไซด์นี้

ถ้าท่านเป็นลูกค้าเชลล์คาร์ด สำหรับรถยนต์และรถตู้ กรุณาเข้าเว็บไซด์นี้