ด้วยวิธีง่ายๆโดยการระบุค่าเริ่มต้นของตัวแปร ที่ต้องการจะให้มีการแจ้งเตือน ตัวอย่างเช่น:

  • ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือ การอ่านค่าข้อมูลผิดพลาด
  • การใช้จ่ายเกินกว่าที่กำหนดไว้
  • การใช้จ่ายรายเดือนเกินกว่าที่กำหนดไว้

สรุปการใช้นำ้มันรายเดือน

เพื่อเป็นการเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการใช้จ่ายที่จะได้รับในแต่ละเดือน คุณจะได้รับ รายงานสรุปการใช้จ่ายต่างๆ ในการเติมน้ำมันของคุณจากระบบรายงาน ที่ชาญฉลาดนี้ โดยจะมีสรุปรายงานการใช้จ่ายอย่างย่อ หนึ่งหน้ากระดาษ เมื่อคุณได้ทำการสมัครเพื่อขอรับรายงานอิเล็คทรอนิคนี้จากเรา ในรูปแบบอีเมลล์ ในรูปแบบของ PDF ไฟล์ หรือสามารถดาวน์โหลดได้เองจากระบบเชลล์คาร์ดออนไลน์ หรือเลือกที่จะรับรายงานนี้ทางจดหมาย

หากต้องการสมัครรับบริการเสริมนี้ กรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสััมพันธ์

*หมายเหตุ:มีการเก็บค่าบริการสำหรับระบบรายงานนี้

More in ลูกค้าปัจจุบัน

ระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัย

เชลล์คาร์ดให้คุณสามารถเลือกระดับการควบคุมและระบบรักษาความปลอดภัย ได้ โดยคุณสามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะให้คนขับรถของคุณใช้คาร์ด อย่างไร ที่ไหนเมื่อไร

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์

เพียงแค่เข้ามาที่นี่ คุณสามารถดาวน์โหลด รายงานของเราเพื่อช่วยในการบริหารข้อมูล บริการแจ้งเตือนด้วยอีเมลล์ พร้อมทั้งรายงานต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมและรักษาความปลอดภัย

เครือข่ายสถานีบริการเพื่อรถบรรทุกของคุณ

ด้วยเครือข่ายที่กว้างใหญ่ของเราในประเทศไทย เรามี่สถานีบริการเชลล์มากกว่า500 สาขา ที่เหมาะสำหรับการให้บริการรถบรรทุก ไม่ว่าคนขับรถของคุณจะเดินทางไปที่ไหน ก็สามารถเติมน้ำมันที่สถานีบริการของเราด้วยเชลล์คาร์ดได้