Read our success stories

เพิ่มเติมเพื่อลูกค้าธุรกิจ

น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต

เชลล์คือหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตน้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต และมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปีในธุรกิจนี้ เราตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งของน้ำมันในกระบวนการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของคุณ

การใช้น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานน้ำมันสำหรับกระบวนการผลิตของเชลล์