ประโยชน์ของการทำความเย็นแบบจุ่มในของเหลว

การประมวลผลแบบคลาวด์ การรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ บล็อกเชน ปัญญาประดิษฐ์ หรือสื่อสังคม... ล้วนเป็นข้อมูลที่เข้าถึงได้จากทั่วทุกที่และมีความสำคัญในวิถีการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของข้อมูลแบบเท่าทวีคูณนี้ โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลจึงมีการเติบโตขึ้นกว่า 40% ต่อปี! การรักษาความเย็นให้กับเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง ใช้พลังงานจำนวนมหาศาล และปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาอย่างมากมาย

การจุ่มทั้งหมดในสารหล่อเย็นที่เป็นตัวนำความร้อนและไม่นำไฟฟ้า (ฉนวน) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาความเย็นให้กับส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ สามารถช่วยลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมากมายและยังสามารถลดต้นทุนและเพิ่มความยืดหยุ่นของตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อเปรียบเทียบกับการทำความเย็นด้วยอากาศหรือน้ำ การทำความเย็นด้วยการจุ่มในของเหลวแบบเฟสเดียวนั้นมีต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่ต่ำกว่าด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่า

 • ความจุความร้อน
 • การนำความร้อนกลับมาใช้ (ผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน) สำหรับใช้งานที่อื่น
 • การบูรณาการฮาร์ดแวร์ (ใช้พื้นที่น้อยลง)
 • ความน่าเชื่อถือของฮาร์ดแวร์
 • ประสิทธิภาพ

สารทำความเย็นแบบจุ่มของเชลล์

สารทำความเย็นแบบจุ่มเฟสเดียวสังเคราะห์ของเรานั้นผลิตจากก๊าซโดยใช้เทคโนโลยี GTL ของเชลล์และสามารถใช้ในระบบการพาความร้อนตามธรรมชาติและระบบปั๊ม/แบบบังคับ และได้รับการออกแบบมาเพื่อ

 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการปล่อยมลพิษด้วยการทำความเย็นประสิทธิภาพสูง พฤติกรรมการไหล และคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์อันยอดเยี่ยม
 • ต้นทุนในการผลิตที่น้อยกว่าฟลูออโรคาร์บอนและของเหลวเชิงวิศวกรรม
 • เพิ่มความปลอดภัยให้ผลิตภัณฑ์ด้วยความเข้ากันได้สูงกับส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
 • ปลอดภัยและดูแลได้ง่าย

ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัท Asperitas บริษัทที่มุ่งเน้นพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีขั้นสูง เราได้ใช้เทคโนโลยี GTL เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดกับสารทำความเย็นแบบจุ่มที่จะเป็นสารทำความเย็นที่ล้ำสมัยและเป็นคำตอบในการช่วยระบบการเก็บข้อมูลทั่วโลกให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถสอบถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Asperitas ในที่เวปไซต์

Asperitas

ประโยชน์ของสารทำความเย็นแบบจุ่มของเชลล์

ความปลอดภัยและความบริสุทธิ์

 • ไม่มีค่าศักยภาพในการทำลายชั้นโอโซนและมีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนต่ำ
 • การระเหยตัวต่ำมาก (เป็นไอ หมอก และไอน้ำน้อยกว่า)
 • ไม่มีธาตุฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบ เกรดอาหาร
 • ปลอดสารก่อภูมิแพ้

ความมีประสิทธิภาพ

 • ไม่ระเหย
 • คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ดีเยี่ยม
 • ความหนาแน่นต่ำ
 • จุดวาบไฟสูง

การป้องกันและความเชื่อถือได้ที

 • ความสอดคล้องของส่วนประกอบสูง
 • ทนต่อการเกิดออกซิเดชั่นและเสถียรภาพทางความร้อนสูงมาก
 • แทบไม่มีกำมะถัน ไนโตรเจน หรืออะโรมาติกส์
 • ไม่เป็นสารกัดกร่อน