เครื่องเทอร์ไบน์พลังงานก๊าซ (Gas Turbines) ต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติในการป้องกันปฏิกริยาออกซิเดชั่น ที่อุณหภูมิสูง (175 องศาเซลเซียส) เกิดฟองอากาศน้อย คลายฟองอากาศได้ดี และไม่ก่อให้เกิดสนิม

เครื่องเทอร์ไบน์พลังงานไอน้ำ (Steam Turbines) ต้องการน้ำมันที่มีคุณสมบัติป้องกันปฏิกริยาออกซิเดชั่นที่อุณหภูมิปานกลาง (95 องศาเซลเซียส) แยกตัวจากน้ำได้ดี และมีคุณสมบัติ คือ เกิดฟองอากาศน้อย คลายฟองอากาศได้ดีและไม่ก่อให้เกิดสนิม

เครื่องเทอร์ไบน์ระบบความร้อนร่วม (Combined Cycle Turbines) น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องประเภทนี้ต้องมีคุณสมบัติทั้งหมดของน้ำมันที่ใช้หล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์พลังงานก๊าซและพลังงานไอน้ำ

นอกจากนี้เชลล์ยังมีน้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์คุณภาพสูงอีกหลายประเภท ที่มีสมรรถนะในการป้องกันการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่นที่อุณหภูมิสูงได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อยืดอายุเครื่องจักรและเพิ่มความคุ้มค่าให้กับธุรกิจของคุณ

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์ไอน้ำ

เชลล์ เทอร์โบ ออยส์ ที

น้ำมันหล่อลื่นเชลล์ เทอร์โบ ออยส์ ที เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่มีอายุการใช้งานยาวนานภายใต้สภาวะการทำงานที่สมบุกสมบัน ให้การป้องกันในระยะยาวกับชิ้นส่วนที่เป็นโลหะไม่ให้เกิดสนิมหรือการกัดกร่อน มีคุณสมบัติในการไหลผ่านตัวกรองได้ดีเยี่ยม แม้จะมีการปะปนของน้ำหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ ตลอดจนการปะปนของน้ำมันหล่อลื่นชนิดอื่นๆ ลดปัญหาอันเกิดจากการอุดตันของเครื่องกรอง

นอกจากนี้น้ำมันหล่อลื่นเชลล์ เทอร์โบ ออยส์ ที ยังให้การปกป้องได้ไม่เฉพาะกับเครื่องเทอร์ไบน์ไอน้ำรุ่นเก่าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเครื่องเทอร์ไบน์รุ่นใหม่ๆ และเครื่องเทอร์ไบน์สมรรถนะสูงส่วนใหญ่

เชลล์ เทอร์โบ ออยส์ ที มีความหนืดเบอร์ ISO 32, 46, 68 และ 100 เหมาะที่จะใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับแบริ่งเพลา และห้องเกียร์ที่ใช้กับงานประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • เครื่องเทอร์ไบน์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไอน้ำ (Power Steam Turbines)และเครื่องเทอร์ไบน์พลังงานไอน้ำที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป
  • เครื่องเทอร์ไบน์พลังงานก๊าซในหลายๆ กรณี
  • เครื่องเทอร์ไบน์พลังน้ำ
  • เครื่องอัดก๊าซแบบเทอร์โบร์ (Turbo Compressor)
  • การใช้งานประเภทอื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงที่ให้การป้องกันการเกิดสนิมและปฏิกริยากับก๊าซออกซิเจน

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์พลังก๊าซ

เชลล์ เทอร์โบ ออยส์ จีที

เชลล์เทอร์โบ ออยล์ จีที 32 ผลิตจากเทคโนโลยี XHVI สูตรเฉพาะของเชลล์ เพื่อใช้กับโรงงานผลิตไฟฟ้ากำลังสูงที่ขับด้วยเครื่องเทอร์ไบน์พลังงานก๊าซ ซึ่งต้องทำงานภายใต้อุณหภูมิสูง ปริมาณสารเพิ่มคุณภาพที่มีความสมดุลระหว่างสารป้องกันปฏิกริยาออกซิเดชั่นและสารป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ทำให้น้ำมันสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูง และป้องกันการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่นได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งป้องกันการเกิดสนิมและการเกิดฟองอากาศที่ผิวหน้าน้ำมัน

เชลล์เทอร์โบ ออยล์ จีทีเหมาะที่จะใช้กับโรงงานไฟฟ้าพลังงานก๊าซขนาดใหญ่ ที่มีการหล่อลื่นที่ Third Bearing นอกจากนั้นยังสามารถใช้กับเครื่องเทอร์ไบน์ที่ใช้พลังงานก๊าซขนาดเล็กที่โดยปกติต้องการน้ำมันซึ่งมีความหนืด ISO 32 และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลายชนิด

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์พลังงานความร้อนร่วม

เชลล์ เทอร์โบ ออยล์ ซีซี

เชลล์เทอร์โบ ออยล์ ซีซี ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานของเครื่องเทอร์ไบน์รุ่นใหม่ที่รวมเอาเครื่องเทอร์ไบน์พลังงานก๊าซและเครื่องเทอร์ไบน์พลังงานไอน้ำมาไว้ด้วยกัน มีคุณสมบัติเกินมาตรฐาน OEM เทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพที่ได้รับการจดสิทธิบัตรนี้ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสมรรถนะและความสามารถในการทำงานกับเครื่องเทอร์ไบน์ได้ดีกว่าน้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์ทั่วๆ ไป คุณสมบัติเฉพาะตัวของเชลล์เทอร์โบ ออยล์ ซีซีในด้านความทนต่อปฏิกริยาออกซิเดชั่นและการป้องกันการเกิดคราบยาวเหนียว (Sludge) และคุณสมบัติบนพื้นผิว ทำให้เชลล์เทอร์โบ ออยล์ ซีซี เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมที่สุดกับสำหรับเทคโนโลยีเทอร์ไบน์พลังงานความร้อนร่วมที่ได้รับความนิยมสูงในขณะนี้ รวมทั้งกับโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซและพลังงานไอน้ำ

อื่นๆ ใน โรงไฟฟ้า

น้ำมันและการบริการสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า

เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมพลังงาน เชลล์จึง

การบำรุงรักษาการหล่อลื่นของเครื่องเทอร์ไบน์

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มเดินเครื่อง กำลังต้องการเปลี่ยนถ่าย หรือต้องการการดูแลรักษาเทอร์ไบน์ เชลล์มีการบริการที่เหมาะสมเพื่อคุณในทุกขั้นตอน