การตรวจสภาพน้ำมัน

น้ำมันหล่อลื่นได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ของเครื่องจักรโดยมีการทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไป เช่น การลดแรงเสียดทานและการสึกหรอ การส่งกำลัง การขจัดสิ่งปลอมปน การถ่ายความร้อน เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานแล้ว จึงสามารถบอกถึงสภาพเครื่องจักรและอายุของน้ำมันที่จะใช้งานต่อไปได้

การตรวจสภาพน้ำมันเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับวิเคราะห์สภาพน้ำมันและเศษชิ้นส่วนจากการสึกกร่อนของเครื่องจักรซึ่งพบอยู่ในน้ำมัน ซึ่งนอกจากจะบอกถึงสภาพการทำงานของเครื่องจักรและสภาพของน้ำมันแล้ว ยังช่วยให้คุณสามารถวางแผนเชิงป้องกันระยะยาว จากการประเมินอายุของน้ำมันที่เหลือยู่ ด้วยข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เช่น RBOT และค่าของความเป็นกรดในน้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์

การตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรด้วยรังสีอินฟราเรด

เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่แผ่ความร้อนออกมาในรูปของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า จะเป็นตัวแสดงรูปแบบความร้อนที่ให้ข้อมูลที่มีความสำคัญเกี่ยวกับสภาพในการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อรูปแบบความร้อนถูกบันทึกเป็นภาพ และให้วิศวกรผู้ชำนาญการที่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร การกำเนิดความร้อนและการถ่ายความร้อนมาวิเคราะห์ภาพเหล่านั้น ก็จะทำให้สามารถระบุถึงจุดที่มีปัญหาและช่วยในการสันนิษฐานถึงปัญหาหลักๆ ที่เกี่ยวกับสมรรถนะของเครื่องจักรได้

การบริการถ่ายภาพด้วยรังสีอินฟราเรดของเชลล์ จะช่วยไม่ให้คุณเสียเวลาเพราะปัญหาที่เกิดจากระบบไฟฟ้า และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ด้วยการระบุว่ามีการสูญเสียความร้อนและการรั่วไหลของระบบระบายความร้อนที่จุดใดบ้าง ดังนั้นคุณจึงควรตรวจสภาพเครื่องสับสวิทช์(Switchgear) ทั้งหมดด้วยการตรวจสอบแบบของอุณหภูมิเช่นนี้ทุกปี

การตรวจสอบด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค

การตรวจสอบด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคจะช่วยให้พบการรั่วไหลของก๊าซ การไหลที่ไม่เหมาะสม การส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า และการตรวจจุดระบายของไอน้ำ ด้วยการตรวจด้วยคลื่นอัลตราโซนิค คุณสามารถได้ยินเสียงที่อยู่เหนือระดับการได้ยินของมนุษย์และเป็นเสียงที่เกินมาตรฐานการตรวจสอบของเครื่องวิเคราะห์การสั่นสะเทือน ความจริงแล้วการตรวจสอบด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการระบุปัญหาในอุปกรณ์เฉพาะทางที่มีความสำคัญ และนี่คือเหตุผลที่ทำให้การบริการตรวจสอบด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคเป็นบริการที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูง นอกเหนือไปจากบริการตรวจสอบสภาพเครื่องเทอร์ไบน์อื่นๆ

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน

การบันทึกการสั่นสะเทือนของการหมุนของเครื่องจักร เปรียบเหมือนการตรวจจังหวะการเต้นของหัวใจ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าจังหวะการเต้นของหัวใจมีการสัมพันธ์กับสุขภาพอย่างไร การบำรุงรักษาเครื่องจักรก็เช่นกัน มีเพียงผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์เท่านั้นที่สามารถแปลสัญญาณการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพต่างๆ ของเครื่องจักร

อุปกรณ์ทุกชนิดที่มีการหมุน จะมีสัญญาณของการสั่นสะเทือนทั้งสิ้น การเข้าใจว่าสัญญาณเหล่านั้นสัมพันธ์กับสภาพเครื่องจักรและการทำงานของมันอย่างไร จึงมีความสำคัญอย่างมากในการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน และนี่คือเหตุผลที่ทำให้เชลล์เป็นผู้นำในด้านการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรซึ่งจะช่วยให้การเฝ้าติดตามสภาพเครื่องจักรอยู่ในระดับที่เหนือกว่าแค่การวิเคราะห์ แต่เป็นการวินิจฉัยอย่างถี่ถ้วนเพื่อหาถึงสาเหตุ

การบริการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเชลล์

  • บริการให้กับเครื่องเทอร์ไบน์ที่ไม่ได้ติดตั้งระบบการตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์เพื่อการวิเคราะห์
  • ช่วยลดการสูญเสียจากการหยุดเดินเครื่องจักร (Downtime Losses) สามารถระบุได้ถึงปัญหาก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่รุนแรงตามมา
  • ช่วยขยายระยะเวลาในการยกเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมด
  • ช่วยติดตามผลในประสิทธิภาพของมาตรการแก้ไขต่างๆ
  • ช่วยให้พบข้อผิดพลาดในการติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะเกิดความเสียหายมูลค่าสูงขึ้น

การวินิจฉัยการเสียหายของเครื่องจักร

ในกรณีนี้ เป็นการวินิจฉัยการเสียหายของเครื่องจักร หน่วยบริการพิเศษของเชลล์จะค้นหาสาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่ปลอดภัย ปฏิบัติได้จริงและเกิดความคุ้มค่า เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้น

การตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรและระบบบำรุงรักษาที่หน่วยงานของคุณ

เชลล์มีบริการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่จะประเมินมาตรฐานที่ปฏิบัติอยู่ เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ดีที่สุด

อื่นๆ ใน โรงไฟฟ้า

น้ำมันและการบริการสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า

เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมพลังงาน เชลล์จึง

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์

เชลล์พัฒนาน้ำมันเทอร์ไบน์หลากหลายประเภทที่ช่วยให้ผู้ใช้ ได้คุณค่าที่ดีที่สุดในการดำเนินงาน