การตรวจสภาพก่อนเติมน้ำมันหล่อลื่น

การบริการนี้ครอบคลุมการประเมินรายละเอียดของสถานที่ตั้ง การจัดส่งและการสำรวจปริมาณของน้ำมันหล่อลื่น การกรองและการทำความสะอาดน้ำมันตามความต้องการของคุณ ตลอดจนการควบคุมการรั่วไหลตามมาตรฐาน HSE

การเติมน้ำมันระหว่างทดสอบเครื่องและการเดินหมุนเวียน

เป็นการบริการเติมน้ำมันให้กับเครื่องเทอร์ไบน์ ณ สถานที่ตั้ง และการกำจัดสิ่งปลอมปนที่เป็นของแข็งอันเกิดจากกระบวนการผลิตและการติดตั้งออกจากน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่นจะได้รับการกรองตามมาตรฐานที่ OEM กำหนดไว้

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน

คือ การบริการกำจัดน้ำมันเทอร์ไบน์ที่ผ่านการใช้งานแล้วและการเติมน้ำมันหล่อลื่นให้กับเครื่องเทอร์ไบน์ตามมาตรฐาน OEM

การหมุนเวียนน้ำมันผ่านตัวกรองและการทำความสะอาดน้ำมัน

เป็นการให้บริการ ณ จุดติดตั้งเกี่ยวกับการกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นของแข็งออกจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องเทอร์ไบน์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการยืดอายุการใช้งานของเครื่องเทอร์ไบน์ให้ยาวนานที่สุด นอกจากนี้ภายหลังการให้บริการแต่ละครั้ง เราจะทดสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นอีกครั้งตามมาตรฐาน OEM

การล้างทำความสะอาดระบบน้ำมัน (Failure Flushing)

เป็นการล้างทำความสะอาดท่อน้ำมันทั้งระบบหรือบางส่วน เพื่อกำจัดเศษผงหรือสิ่งสกปรกที่อาจค้างอยู่ในระบบจากการติดตั้งระบบใหม่ หรือการที่มีอุปกรณ์ใดๆ เสียหายขึ้นในระหว่างการใช้งาน

การกรองน้ำมันในถังเก็บขนาดใหญ่และระบบสำรองอื่นๆ

แม้ว่าระบบสำรองและถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่จะเป็นที่ต้องการใช้ก็ต่อเมื่อมีการใช้งานเท่านั้น แต่ก็อาจจะเกิดการสะสมของน้ำและการสะสมของสิ่งสกปรกอื่นๆ ได้เสมอ การกรองน้ำมันให้ไหลเวียนเป็นประจำทุกปีเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกจะช่วยให้คุณหมดกังวลทุกครั้งเมื่อต้องการใช้งาน คุณจะมีถังเก็บน้ำมันที่มีความแห้ง สะอาดและพร้อมจะใช้งานได้ทุกเมื่อ

อื่นๆ ใน โรงไฟฟ้า

น้ำมันและการบริการสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า

เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมพลังงาน เชลล์จึง

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์

เชลล์พัฒนาน้ำมันเทอร์ไบน์หลากหลายประเภทที่ช่วยให้ผู้ใช้ ได้คุณค่าที่ดีที่สุดในการดำเนินงาน