น้ำมันสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูง - เชลล์ ไดอาล่า

น้ำมันสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าเชลล์ ไดอาล่า บี (ไม่มีสารป้องกันปฏิกริยาออกซิเดชั่น) และน้ำมันเชลล์ ไดอาล่า บี เอ็กซ์ (มีสารป้องกันปฏิกริยาออกซิเดชั่น) ผลิตจากน้ำมันพื้นฐาน Naphthenic คุณภาพสูงที่เป็นฉนวนกับกระแสไฟฟ้าและมีการป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม

เชลล์ ไดอาล่า ออยส์ บี

เป็นน้ำมันที่ผ่านการกลั่นด้วยกระบวนการเฉพาะ และเป็นน้ำมันส่วนเบาที่ไม่มีการเติมสารป้องกันการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่น ใช้กับงานด้านกระแสไฟฟ้าทั่วไป เชลล์ ไดอาล่า ออยส์ บีมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดี สามารถทนต่อการเสื่อมสภาพโดยปฏิกริยาออกซิเดชั่นได้ดี (เช่น การเกิดความเป็นกรดและเกิดโคลนตะกอนน้ำมัน) และด้วยคุณสมบัติที่มีความหนืดต่ำทำให้น้ำมันไหลเวียนได้ง่าย การส่งผ่านความร้อนจึงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชลล์ ไดอาล่า ออยส์ บี ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้าดังนี้

  • เป็นตัวระบายความร้อน เพื่อทำหน้าที่ระบายความร้อนขณะที่หม้อแปลงกำลังทำงาน
  • เป็นฉนวนไฟฟ้าหุ้มห่อขดลวด ด้วยการเข้าแทนที่อากาศหรือก๊าซอื่นๆ ระหว่างคอนดักเตอร์และช่องว่างในวัสดุเนื้อแข็งที่เป็นฉนวนไฟฟ้า
  • เป็นวัสดุดับประกายไฟบริเวณช่องว่างระหว่างหน้าสัมผัส เมื่ออุปกรณ์เปลี่ยนการโหลดไฟฟ้ากำลังทำงาน

เชลล์ ไดอาล่า ออยส์ บี เอ็กซ์

เชลล์ ไดอาล่าออยส์ บี เอ็กซ์ ถูกกลั่นขึ้นเป็นพิเศษ เป็นน้ำมันส่วนเบาที่มีการเติมสารป้องกันปฏิกริยาออกซิเดชั่น เพื่อให้การใช้งานทางไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสูง เชลล์ ไดอาล่า ออยส์ บี เอ็กซ์มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าได้อย่างดี สามารถทนต่อการเสื่อมสภาพจากปฏิกริยาออกซิเดชั่น เช่น การเกิดโคลนตะกอนน้ำมัน ด้วยคุณสมบัติที่มีความหนืดต่ำทำให้การไหลเวียนเป็นไปอย่างง่ายดาย ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน

การบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า

การตรวจเช็คน้ำมันและปรับสภาพน้ำมันหม้อแปลงอย่างสม่ำเสมอเป็นหัวใจสำคัญของประสิทธิภาพในการทำงานของหม้อแปลง และการยืดอายุการใช้งาน การปรับปรุงสภาพน้ำมันหม้อแปลงช่วยยืดอายุหม้อแปลงและน้ำมันที่ใช้กับหม้อแปลงได้ และยังช่วยป้องกันหม้อแปลงจากการก่อตัวของคราบยาวเหนียวที่สร้างความเสียหายขึ้นได้ การขจัดสารปนเปื้อน PCB และการกำจัดน้ำมันหม้อแปลงนั้น เชลล์สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

อื่นๆ ใน โรงไฟฟ้า

น้ำมันและการบริการสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า

เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมพลังงาน เชลล์จึง

การบำรุงรักษาการหล่อลื่นของเครื่องเทอร์ไบน์

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มเดินเครื่อง กำลังต้องการเปลี่ยนถ่าย หรือต้องการการดูแลรักษาเทอร์ไบน์ เชลล์มีการบริการที่เหมาะสมเพื่อคุณในทุกขั้นตอน