การให้บริการบำรุงรักษาการหล่อลื่นของเครื่องบดถ่านหิน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการหล่อลื่นและยืดอายุเกียร์เปิด (Open Gear) ของเครื่องบดถ่านหินนั้น สามารถทำได้โดยการตรวจสอบสภาพและสภาวะการทำงานของเฟืองตัวขับ (Pinion) เฟืองตัวตาม (Girth Gears) แบริ่งและระบบหล่อลื่นแบบจ่ายจากศูนย์กลางอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทั้งในขณะที่เครื่องหยุดเดิน

การบริการด้านการหล่อลื่น

การสำรวจการใช้น้ำมันหล่อลื่น

การสำรวจการใช้น้ำมันหล่อลื่นเป็นการสำรวจอย่างครบถ้วนโดยผู้ชำนาญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากเชลล์ ซึ่งการสำรวจนี้จะครอบคลุมเกี่ยวกับรายละเอียดของเครื่องจักรที่หน่วยงานของคุณ การหล่อลื่นที่ถูกต้อง และความถี่ในการหล่อลื่นที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงระบบการหล่อลื่นและการจัดการที่ใช้อยู่ให้ดียิ่งขึ้น

การจัดการในด้านจัดเก็บของเหลว

คุณสามารถยุติความยุ่งยากในการจัดการกับน้ำมันหล่อลื่นและให้เชลล์ทำหน้าที่นี้แทนคุณ ช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีจะตรวจสอบของเหลว เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นและจัดเก็บบัญชีรายการผลิตภัณฑ์ให้ถึงหน่วยงาน

ระบบการหล่อลื่นแบบจ่ายจากศูนย์กลาง (Centralized Lubrication Systems)

เชลล์สามารถช่วยคุณออกแบบ และติดตั้งระบบหล่อลื่นแบบศูนย์กลาง รวมไปถึงท่อส่งเดี่ยว ท่อส่งคู่หรือท่อส่งแบบผสม

การกำจัดสารไฮโดรคาร์บอน

เชลล์สามารถช่วยคุณในการลด เก็บ กำจัดและทำลายน้ำมัน หรือจาระบีที่ไม่ใช้แล้ว ตลอดจนวัสดุปนเปื้อนอื่นๆ โดยการปฏิบัติงานที่ได้ผ่านการรับรองตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

การฝึกอบรม

เชลล์มีโครงการฝึกอบรมตั้งแต่การนำเสนอแบบย่อเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ของการหล่อลื่นไปจนถึงหลักสูตรที่มีความละเอียดสูงและมีการปฎิบัติระหว่างการฝึกอบรม เช่น การวินิจฉัยด้านโลหะผสมและการวิเคราะห์การเสียหายของเครื่องจักร เป็นต้น

อื่นๆ ใน โรงไฟฟ้า

น้ำมันและการบริการสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า

เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมพลังงาน เชลล์จึง

การบำรุงรักษาการหล่อลื่นของเครื่องเทอร์ไบน์

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มเดินเครื่อง กำลังต้องการเปลี่ยนถ่าย หรือต้องการการดูแลรักษาเทอร์ไบน์ เชลล์มีการบริการที่เหมาะสมเพื่อคุณในทุกขั้นตอน