ออกแบบเพื่อขจัดคราบตะกรันทันที ที่เข้าสู่เครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ คืนความแรงให้รถคุณ

ช่วยปกป้องผนังกระบอกสูบของเครื่องยนต์ ช่วยให้หัวฉีดน้ำมันในเครื่องยนต์ดีเซลสะอาดมากขึ้น ช่วยให้วาล์วไอดีและหัวฉีดน้ำมันสะอาดมากขึ้น
ด้วยเทคโนโลยี Friction Modification ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานทันทีระหว่างลูกสูบและผนังกระบอกสูบโดยการเคลือบพื้นผิวของชิ้นส่วนเหล่านี้ไว้ด้วยชั้นฟิล์มสำหรับการปกป้อง  เชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+เพิ่มเทคโนโลยีสาร Friction Modifier ขึ้นอีก 25 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 สูตรเดิม

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ ดีเซลคือน้ำมันที่คิดค้นพิเศษเพื่อให้ระบบหัวฉีดในเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่**สะอาดมากขึ้น และได้รับการปกป้องที่ดีขึ้น

คราบตะกรันที่ก่อตัวขึ้นบริเวณหัวฉีดจะไปอุดตันการจ่ายน้ำมัน ส่งผลให้การไหลของน้ำมันไม่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ – ทำให้เครื่องยนต์สูญเสียประสิทธิภาพในการทำงาน

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ แก๊สโซออล์ 95 - ออกแบบมาเพื่อป้องกันและขจัดคราบตะกรันที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเครื่องยนต์ เชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ ยังมีสารประกอบพิเศษที่ช่วยหยุดการรสะสมของคราบตะกรันรอบๆ วาล์วไอดีและหัวฉีดน้ำมัน

*เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 สูตรเดิม

**เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล สูตรเดิม

เพิ่มเติมใน เชลล์ วี-พาวเวอร์ ไนโตร พลัส

เชลล์ วี-พาวเวอร์ ไนโตร พลัส ไร้สารตะกั่ว

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดของเราสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ออกแบบมาเพื่อทำงานในเทคโนโลยีเครื่องยนต์ล่าสุด

เชลล์ วี-พาวเวอร์ ไนโตร พลัส ดีเซล

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดของเราสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ถูกออกแบบมาเพื่อฟื้นฟู และรักษาพลังงานของเครื่องยนต์ด้วยการปกป้องเครื่องยนต์