ในส่วนนี้

เชลล์ วี-พาวเวอร์ ไนโตร พลัส ดีเซล

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดของเราสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ถูกออกแบบมาเพื่อฟื้นฟู และรักษาพลังงานของเครื่องยนต์ด้วยการปกป้องเครื่องยนต์

* ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างได้ ขึ้นอยู่กับยานพาหนะ อายุของยานพาหนะ สภาพการขับขี่ และสไตลการขับขี่

"เพิ่มสมรรถนะ" ถูกใช้กับประโยชน์กับสมรรถนะของเครื่องยนต์ เปรียบเทียบกับ (i) น้ำมันไร้สารตะกั่ว 95 ในกรณีของ เชลล์ วี-พาวเวอร์ ไนโตร พลัส ไร้สารตะกั่ว และ (ii) และน้ำมัน เชลล์ วี-พาวเวอร์ ดีเซล สูตรเดิม ในกรณีของ เชลล์ วี-พาวเวอร์ ไนโตร พลัส ไร้สารตะกั่ว