1. เพิ่มคะแนนสะสมจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง Shell V-power Nitro+

  • Shell V-power Nitro+ Diesel เป็น 6 คะแนน/4ลิตร (จากปกติ 2 คะแนน/ 4ลิตร) 
  • Shell V-power Nitro+ Gasohol 95 เป็น 6 คะแนน/1 ลิตร (จากปกติ 2 คะแนน/1ลิตร)

2. เพิ่มของรางวัล โดยสมาชิกใช้คะแนนสะสม 100 คะแนน แลกคูปองส่วนลดได้ 20 บาทเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิง Shell V-power Nitro+ เท่านั้น

*หมายเหตุ: ในกรณีที่มีแต้มสะสมเพียงพอต่อการแลกส่วนลด โดยทุก 100 แต้ม แลกเป็นส่วนลดได้ 20 บาท สมาชิกจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.shellsmart.com ก่อนล่วงหน้า 5 วัน จึงจะมีสิทธิแลกส่วนลดได้

ตัวอย่างการคำนวณ

Shell V-Power Nitro+ แก๊สโซฮอล์ 95

เติมน้ำมัน(ลิตร)
ได้คะแนน เทียบเท่าส่วนลด (บาท)
10 60 12
20 120 24
30 180 36
40 240 48
50 300 60

Shell V-Power Nitro+ ดีเซล

เติมน้ำมัน(ลิตร) ได้คะแนน เทียบเท่าส่วนลด (บาท)
10 12 2.4
20 30 6.0
30 42 8.4
40 60 12.0
50 72 14.4