ภาพผู้โชคดีที่เข้ามารับรางวัล ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559