รายละเอียดของรางวัล

ทองคำแผ่น น้ำหนัก 1 บาท มูลค่า 21,750 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จำนวนทั้งสิ้น 180 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลตลอดรายการทั้งสิ้น 3,915,000 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กติกาการร่วมลุ้นโชค

เมื่อลูกค้าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ แก๊สโซฮอล์ 95 หรือ เชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ ดีเซล ครบทุก 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) จะได้รับคูปองรหัสลุ้นโชค 1 ใบ ลูกค้าสามารถร่วมลุ้นทองคำมูลค่า 1 บาท โดยพิมพ์ *465*999* ตามด้วยรหัส 8 หลักที่ปรากฏในคูปอง กด# (ตัวอย่าง *465*999*xxxxxxxx#) และกดโทรออก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560

หมายเหตุ

 1. 1 คูปองมี 1 รหัส สำหรับส่ง รหัส ได้ 1 ครั้ง ซึ่งถือเป็นหนึ่งชิ้นส่วนในการจับรางวัล 1 สิทธิเท่านั้น
 2. ขอให้ลูกค้าเก็บคูปองรหัสลุ้นโชค เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ถ้าในกรณีที่ผู้โชคดีที่ไม่มีคูปองต้นฉบับมาแสดงขอสงวนสิทธิการรับรางวัล
 3. ค่าส่ง รหัส ครั้งละ 3 บาท ทุกเครือข่าย (อัตรานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 4. กติกาการร่วมลุ้นโชค

 และรายละเอียดของรางวัลระบุไว้ที่สื่อประชาสัมพันธ์บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการและเว็บไซต์ www.shell.co.th

 1. ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ (ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่ง รหัส) ภายในระยะเวลา 60 วัน หลังประกาศผลรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป
 2. ลูกค้า Shell Card มีสิทธิ์ได้รับคูปองเช่นเดียวกันกับการชำระค่าสินค้าด้วยวิธีอื่นๆ
หมดเขตรับคูปอง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560
จับรางวัล วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประกาศผลรางวัล วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การจับรางวัล และประกาศรางวัล

 1. คูปองจะถูกแยกเป็น 4 ภาค 4 กอง และจะจับรางวัล ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

การจับรางวัลแบ่งเป็น 4 ภาค 4 กอง ดังนี้

 1. ภาคกลาง ได้แก่ อ่างทอง, ชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา, กรุงเทพมหานคร, ลพบุรี, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตราด, กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
 2. ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, น่าน, พะเยา, แพร่, อุตรดิตถ์, ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, พิจิตร, กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, อุทัยธานี
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อำนาจเจริญ, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, เลย, มหาสารคาม, มุกดาหาร, นครพนม, นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, หนองคาย, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี, อุดรธานี, ยโสธร
 4. ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, ยะลา, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, สตูล, ตรัง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตั้งแต่วันที่ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ผ่านทาง

เว็ปไซต์ www.shell.co.th และ

ติดประกาศที่ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

รายละเอียดการจับรางวัล คลิกที่นี่

 1. คูปอง 1 ใบถือเป็น 1 ชิ้นส่วนในการจับรางวัล
 2. บริษัทฯ จะดำเนินการจับรางวัลผู้โชคดีและรางวัลสำรองจำนวน 5 รายชื่อต่อกอง ทุกรอบ ที่มีการจับรางวัลตามวันที่ที่ระบุในข้อ 1
 3. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิได้รับรางวัลเพียงคนละ 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดทั้งรายการส่งสริมการขายครั้งนี้ และ
 4. ถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลที่เหลือทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้ร่วมรายการทราบแต่อย่างใด
 5. บริษัทฯ จะแจ้งผู้โชคดีให้ทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่ง รหัส หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป และบริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายยืนยันผู้โชคดีที่ติดต่อได้เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล

กติกาการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 (รางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท) และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อาจ เกิดขึ้นจากการได้รับรางวัลด้วยตนเอง

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง เพื่อรับรางวัล ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ติดต่อคุณพนารัตน์ ลิมานนท์ โทรศัพท์ 02-262-7709 หรือ 081-751-8965 ในช่วงเวลาราชการ ภายใน 60

วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตามรายละเอียดที่ระบุไว้

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2) คูปองรหัสลุ้นโชคต้นฉบับ

3) จดหมายยืนยันผู้โชคดีจากทางบริษัทฯ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ มูลนิธิตามที่เชลล์เห็นสมควรในกรณีดังต่อไปนี้

1) ผู้โชคดีไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เมื่อติดต่อรับของรางวัลตามที่ระบุในข้อ 1 

2) ผู้โชคดีนำหลักฐานมาแสดงไม่ครบตามที่ระบุในข้อ 2

3) ผู้โชคดีสละสิทธิ์รับของรางวัล

4. พนักงาน พนักงานตามสัญญาจ้าง ผู้ดำเนินงานสถานีบริการของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และครอบครัวของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการจัดส่งเสริมการขายในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

6. คณะกรรมการตัดสินและสักขีพยานประกอบด้วย

1) ผู้แทนบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

2) ผู้แทนบริษัท บริษัท ดับบลิวพีพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“เจดับบลิวที”)

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน ใดๆ

8. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

9. กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยมิได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกประการ และจะไม่ดำเนินการอื่นใดอันผิดกฏหมาย

รายละเอียดโปรโมชั่น