*ฟรี...นาฬิกาข้อมือรุ่นคลาสสิค

เมื่อซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ขนาด 4 ลิตร หรือ เชลล์ เฮลิกส์ อัลตรา ดีเซล ขนาด 6 ลิตร

**ฟรี...ชุดผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์ (มี 2 แบบให้สะสม)

เมื่อซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ HX8 ขนาด 4 ลิตร หรือ เชลล์ เฮลิกส์ HX8 ดีเซล ขนาด 6 ลิตร

หรือ เชลล์ เฮลิกส์ HX7 ขนาด 4 ลิตร หรือ เชลล์ เฮลิกส์ HX7 ดีเซล ขนาด 6 ลิตร หรือ เชลล์ เฮลิกส์ HX7G ขนาด 4 ลิตร

วันนี้ - 30 มิ.ย. 2560 หรือจนกว่าของจะหมด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปั๊มเชลล์ที่ร่วมรายการ

รายละเอียดโปรโมชั่น

ดูเพิ่มเติมในข้อเสนอและโปรโมชั่น

เติมความปลอดภัยและอุ่นใจให้กันตลอดการเดินทางช่วงสงกรานต์

สิทธิประโยชน์พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ที่ร่วมรายการ รับฟรี ประกันภัยอุบัติเหตุ 10 วัน*
ระยะเวลาความคุ้มครองในกรรมธรรม์ประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2560