*ฟรี เก้าอี้คู่อเนกประสงค์ มูลค่า 1,290 บาท เมื่อซื้อหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ขนาด 4 ลิตร หรือ เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ดีเซล ขนาด 6 ลิตร

**ฟรี ถุงนอนแคมป์ปิ้ง มูลค่า 490 บาท เมื่อซื้อหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ HX8 ขนาด 4 ลิตร หรือ เชลล์ เฮลิกส์ HX8 ดีเซล ขนาด 6 ลิตร หรือ เชลล์ เฮลิกส์ HX7 ขนาด 4 ลิตร หรือ เชลล์ เฮลิกส์ HX7 ดีเซล ขนาด 6 ลิตร หรือ เชลล์ เฮลิกส์ HX7G ขนาด 4 ลิตร

ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2560 หรือจนกว่าสินค้าหมด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีบริการเชลล์ที่ร่วมรายการ

ฟรี 2 ต่อ*

  • เมื่อซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ขนาด 4 ลิตร หรือ ดีเซล ขนาด 6 ลิตร

รับฟรีทันที น้ำมันชะล้างสิ่งสกปรก ขนาด 4 ลิตร มูลค่า 396 บาท และเก้าอี้คู่อเนกประสงค์ มูลค่า 1,280 บาท

  • เมื่อซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ HX8 ขนาด 4 ลิตร ดีเซล ขนาด 6 ลิตร

แลกซื้อน้ำมันชะล้างสิ่งสกปรก ขนาด 4 ลิตร ในราคาเพียง 198 บาท พร้อมรับฟรี ถุงนอนแคมป์ปิ้ง มูลค่า 490 บาท

  • เมื่อซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ HX7 ขนาด 4 ลิตร หรือดีเซล ขนาด 6 ลิตร

แลกซื้อน้ำมันชะล้างสิ่งสกปรก ขนาด 4 ลิตร ในราคาเพียง 297 บาท รพ้อมรับฟรี ถุงนอน แคมป์ปิ้ง มูลค่า 490 บาท

วันนี้ – 28 ก.พ. 2560 หรือจนกว่าของจะหมด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปั๊มเชลล์ที่ร่วมรายการ

สุดคุ้ม...เมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ พร้อมรับฟรี ไส้กรอง

  • เชลล์ เฮลิกส์ HX5 ดีเซล ขนาด 6 ลิตร ในราคาเพียง 699 บาท
  • เชลล์ เฮลิกส์ HX5 ขนาด 4 ลิตร ในราคาเพียง 599 บาท
  • เชลล์ เฮลิกส์ HX3G ขนาด 4 ลิตร ในราคาเพียง 499 บาท

วันนี้ – 31 ม.ค. 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปั๊มเชลล์ที่ร่วมรายการ

*ไส้กรองเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น