น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย

น้ำมันเกียร์ออโตเมติคและพวงมาลัยเพาเวอร์

น้ำมันล้างภายในเครื่องยนต์

ไส้กรองน้ำมันเครื่องโปรเซิร์ฟ

 • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
 • ตรวจระดับน้ำมันเบรค
 • ตรวจระดับน้ำมันเฟืองท้าย
 • ตรวจระดับน้ำมันเกียร์
 • ตรวจระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
 • ตรวจสภาพสายพานเครื่องยนต์ และแอร์
 • เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง หรือเปลี่ยนพร้อมชุดส่งเสริมการขาย*
 • ทำความสะอาดกรองอากาศ หรือเปลี่ยนพร้อมชุดส่งเสริมการขาย*
 • ตรวจระดับและเติมน้ำหม้อน้ำ
 • ตรวจระดับและเติมน้ำล้างกระจก
 • ตรวจระดับน้ำมันเฟืองท้าย
 • ตรวจระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่
 • ตรวจระดับและเติมลมยาง

น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องสำหรับรถเก๋ง ขนาด (ลิตร)  ราคา (บาท)
เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า 4L 2,385
เชลล์ เฮลิกส์ เอช เอ็กซ์ 8 4L 1,360
เชลล์ เฮลิกส์ เอช เอ็กซ์ 8 อีโค คาร์ 3L 795
เชลล์ เฮลิกส์ เอช เอ็กซ์ 7 4L 898
เชลล์ เฮลิกส์ ก๊าซ เอช เอ็กซ์ 7 4L 898
เชลล์ เฮลิกส์ เอช เอ็กซ์ 5 4L 585
เชลล์ เฮลิกส์ เอช เอ็กซ์ 3 4L 325
เชลล์ เฮลิกส์ ก๊าซ เอช เอ็กซ์ 3 4L 515

 

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย

น้ำมันเครื่องสำหรับรถกระบะ ขนาด (ลิตร) ราคา (บาท)
เชลล์ เฮลิกส์ ดีเซล อัลตร้า 6L 2,500
เชลล์ เฮลิกส์ ดีเซล เอช เอ็กซ์ 8 6L 1,460
เชลล์ เฮลิกส์ ดีเซล เอช เอ็กซ์ 7 6L 950
เชลล์ เฮลิกส์ ดีเซล เอช เอ็กซ์ 5 6L 710
เชลล์ เฮลิกส์ ดีเซล เอช เอ็กซ์ 3 6L 565

 

น้ำมันเกียร์ออโตเมติคและพวงมาลัยเพาเวอร์

น้ำมันเครื่องสำหรับรถบรรทุก ขนาด (ลิตร) ราคา (บาท)
เชลล์ ริมูล่า อาร์ 4 เอ็กซ์ 6L 765
เชลล์ ริมูล่า อาร์ 3 พลัส 6L 725
เชลล์ ริมูล่า อาร์ 1 4L 337

 

น้ำมันล้างภายในเครื่องยนต์

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ราคา (บาท)
ไส้กรองน้ำมันเครื่องโปรเซิร์ฟ เริ่มต้นที่ 190

 

 *สนใจชุดส่งเสริมการขาย ติดต่อพนักงานต้อนรับ

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์โปรเซิร์ฟทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์โปรเซิร์ฟทั่วประเทศ

More in ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโปรเซิร์ฟ

ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาตรฐาน - โปรเซิร์ฟ

พบข้อมูลเกี่ยวกับบริการของโปรเซิร์ฟ ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาตรฐานที่สถานีบริการเชลล์กว่า 360 แห่งทั่วประเทศ