Shell Graduate Programme

ภายในโครงการ Trading Graduate Programme ของเชลล์ คุณจะได้สัมผัสกับการหมุนเวียนงานไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ในส่วนธุรกิจการค้าเพื่อทำงานกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ คุณจะได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าขายและมีส่วนร่วมในการสร้างผลกำไรขององค์กรผ่านการฝึกฝนระหว่างทำงานด้านการค้าขายที่ได้รับมอบหมาย เราแสวงหาบุคลากรที่มีความเข้าใจด้านการค้าเพื่อมาทำงานด้านการปฏิบัติการและการพาณิชย์ที่มีความท้าทายในส่วนงานการค้าและงานด้านอื่น ๆ ของธุรกิจเชลล์ที่เกี่ยวข้องกับงานส่วนการค้า จากตรงนี้ คุณจะเข้าใจเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นจนจบโดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ไม่มีใครเทียบและจะได้รับการดูแลให้กลายเป็นพนักงานฝ่ายการค้าของเชลล์ที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้นำในอนาคต

การค้า (Trading)

จากศูนย์การค้าหลักของเราในลอนดอน ฮิวสตัน รอตเตอร์ดัม และสิงคโปร์ คุณจะมีโอกาสที่จะสร้างผลกระทบต่อผลกำไรขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญผ่านการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน วัตถุดิบเคมี เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงาน และการขนส่งสินค้า ด้วยปริมาณการซื้อขายน้ำมันดิบประมาณ 13 ล้านบาร์เรลต่อวัน ธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ให้โอกาสผู้สำเร็จการศึกษามากความสามารถที่ต้องการจะสร้างความแตกต่างมาเป็นส่วนหนึ่งของโลกของการซื้อขายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมพลังงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ Shell Graduate Programme คุณจะได้มีประสบการณ์ทดลองทำงานที่มีความท้าทายหลากหลายตำแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกลายเป็นพนักงานการค้าที่ประสบความสำเร็จในเชลล์

การค้าขายด้านต่าง ๆ ที่คุณอาจมีส่วนร่วม ได้แก่:

  • น้ำมันดิบ
  • ผลิตภัณฑ์เคมี
  • ก๊าซธรรมชาติ
  • ผลิตภัณฑ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คุณจะได้เรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์จริงใน:

  • การจัดเตรียมสัญญาและจัดทำข้อเสนอทางธุรกิจ
  • การเจรจาต่อรองและการบริหารความเสี่ยง
  • การวิเคราะห์ธุรกิจและตลาด
  • การปฏิบัติงานการค้าและโลจิสติกส์

โอกาสในการฝึกอบรมและการพัฒนา

ระหว่างอยู่ในโครงการ Shell Graduate Programme คุณจะได้รับการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ตลาด กลยุทธ์การค้าและการกำหนดราคา การรักษาพันธมิตรทางธุรกิจ การปฏิบัติงานด้านการค้า และการพัฒนาความเป็นผู้นำ

คุณจะได้ัรับประสบการณ์หลายด้านระหว่างการทำงาน การฝึกสอน และการชี้แนะ และการฝึกอบรมในชั้นเรียนและออนไลน์ เราจะตรวจสอบความคืบหน้าของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้เราประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาของคุณและสร้างความแน่ใจว่าคุณกำลังเติมเต็มศักยภาพของคุณตามแผนที่วางไว้ การทบทวนประเมินผลงานอย่างเป็นระบบหลังจากการมอบหมายงานแต่ละครั้งจะติดตามผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของคุณในฐานะผู้นำในอนาคตภายในส่วนงานการค้าของเชลล์

เติมเต็มศักยภาพของคุณด้วยส่วนงานการค้าของเชลล์