ในขณะที่มีการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีการขับเคลื่อนยานยนต์  แต่ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นกลับไม่ได้รับการพัฒนาควบคู่กันไป  รถบรรทุกส่วนใหญ่บนท้องถนนทุกวันนี้ยังอยู่กับเทคโนโลยีเดิมของน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายที่มีมานานกว่า 30 ปี  คุณคงเห็นด้วยว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนแปลง

เพื่อตอบรับการปฏิวัติเทคโนโลยีการขับเคลื่อนยานยนต์ และตามความต้องการของคุณที่จะให้การปกป้องรถบรรทุกมากที่สุด  ผู้เชี่ยวชาญจากเชลล์ได้พัฒนาสูตรใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ตระกูลสไปแร็กซ์ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น  และเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้ และมอบสมรรถนะสูงสุด  ที่รับประกันได้ถึงความน่าไว้วางใจและอายุการใช้งานที่ยาวนานของเครื่องยนต์คุณ

สไปแร็กซ์ จี

Spirax G SAE 90, 140

ขนาดบรรจุ : 200, 18, 5 ลิตร

น้ำมันหล่อลื่นผสมสารเคมีรับแรงกดสูง ช่วยลดการสึกหรอ ช่วยป้องกันการเกิดฟอง บ้องกันสนิม ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้มาตรฐาน MIL-L-2105  หล่อลื่นในระบบเกียร์ที่ต้องการคุณสมบัติทนแรงกดสูง

AP GL-4

สไปแร็กซ์ เอ

Spirax A SAE 90,140

ขนาดบรรจุ : 200, 18, 5 ลิตร

น้ำมันหล่อลื่นผสมสารเคมีรับแรงกดสูง ช่วยลดการสึกหรอ ช่วยป้องกันการเกิดฟองป้องกันสนิม ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น สามารถทนต่อแรงกดดันได้สูงกว่าเชลล์สไปแร็กซ์จี ได้มาตรฐาน MIL-L-2105D หล่อลื่นในระบบเฟืองท้ายรถยนต์ที่ต้องการคุณสมบัติทนแรงกดสูง ทั้งยังเหมาะสำหรับเฟืองท้ายแบบไฮปอยด์ของรถยนต์ที่ทำงานหนักมาก

AP GL-5

สไปแร็กซ์ จี เอ็กซ์

Spirax GX SAE 80W-90

ขนาดบรรจุ : 200, 18 ลิตร

น้ำมันหล่อลื่นผสมสารเคมีรับแรงกดสูง ช่วยลดการสึกหรอ ช่วยป้องกันการเกิดฟอง ป้องกันสนิม ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ผ่านมาตรฐาน MIL-L-2105D Mercedes Benz : 235.5, 235.1, MAN : 341 (EOD), ZF : TE-ML02 808 ผ่านมาตรฐานของ Eaton และ Isuzu หล่อลื่นในระบบเกียร์ที่ต้องการคุณสมบัติทนแรงกดสูงมาก ยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยาวนานเป็นพิเศษ ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

AP GL-5

สไปแร็กซ์ เอ เอ็กซ์

Spirax AX SAE 80W-90
ขนาดบรรจุ : 209, 18 ลิตร

น้ำมันหล่อลื่นผสมสารเคมีรับแรงกดสูง ช่วยป้องกันการเกิดฟอง ป้องกันสนิม ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น สามารถทนแรงกดได้สูงกว่า เชลล์สไปแรกซ์ จีเอ็กซ์ ผ่านมาตรฐาน MIL-L-2105 D, Mercedes Benz:235.6, 235.0, MAN: 342(EOD), ZF: TE-ML 01, 05, 07, Volvo: 97310, ผ่านมาตรฐานของ Eaton และ Isuzu หล่อลื่นในระบบเฟืองท้ายรถยนต์ที่ต้องการคุณสมบัติทนแรงกดสูงมาก รวมทั้งสำหรับเฟืองท้ายแบบไฮปอยด์ของรถยนต์ที่ทำงานหนักมาก ยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยาวนานเป็นพิเศษ ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่อง และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

AP GL-5

สไปแร็กซ์ เอ็ม เอ

Spirax MA SAE 90
ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร

คุณสมบัติและสมรรถนะระดับเดียวกับเชลล์สไปแร็กซ์ จี 90 ผลิตตามความต้องการของรถ Mercedes Benz ได้มาตรฐาน MIL-L-2105 หล่อลื่นในระบบเกียร์และเฟืองท้ายของรถ Mercedes Benz ที่ระบุน้ำมันเกรดนี้

AP GL-4

สไปแร็กซ์ เอ็ม บี

Spirax MB SAE 90

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร

เช่นเดียวกับเชลล์สไปแร็กซ์ เอ ผลิตตามความต้องการของโรงงาน Daimler และ รถ Mercedes Benz ได้มาตรฐาน MIL-L-2105D หล่อลื่นในระบบเกียร์และเฟืองท้ายของรถ Mercedes Benz ที่ระบุน้ำมันเกรดนี้

AP GL-5

เด็นแทกซ์

Dentax SAE 90, 140

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายยานยนต์ น้ำมันเกียร์สำหรับงานทั่วไป

ขนาดบรรจุ : 200, 5 ลิตร

หล่อลื่นเกียร์ธรรมดาที่ไม่ต้องการคุณสมบัติทนแรงกดสูง ไม่ควรใช้กับเฟืองท้ายแบบไฮปอยด์ ของรถยนต์สมัยใหม่ เป็นน้ำมันหล่อลื่นผสมสารเคมีลดการเกิดฟอง สำหรับการหล่อลื่นเกียร์ธรรมดา ที่ไม่ต้องการคุณสมบัติรับแรงกดสูง คุณสมบัติตามมาตราฐาน API GL-1 , SAE 90, 140 เหมาะสำหรับระบบเกียร์ของยานยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้งานเบาทั่วไป

อื่น ๆ ใน ธุรกิจการขนส่ง

จาระบียานยนต์เชลล์

จาระบีมีส่วนสำคัญในการปกป้องยานยนต์ของคุณไม่ว่าเป็นบนท้องถนน หรือในถิ่นทุรกันดาร