เชลล์ เทอร์โบ ชนิดต่างๆ

เชลล์ เทอร์โบ ชนิดต่างๆ

เลือกน้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อลดการหยุดชะงักของเครื่องจักรที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องให้น้อยที่สุด ด้วยน้ำมันเชลล์ เทอร์โบ ชนิดต่างๆ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ เชลล์ เทอร์โบ

บริษัทพลังงาน ประเทศไทย

บริษัทพลังงาน ประเทศไทย

บริษัทพลังงานสามารถยืดอายุการใช้งานของหน่วยเกียร์ เมื่อเปลี่ยนมาใช้เชลล์ เทอร์โบ ซีซี 46 ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดได้ถึง US$716,905 ต่อปี

ดาวน์โหลดกรณีศึกษาของบริษัทพลังงาน
ผู้ผลิตกระดาษ ประเทศไทย

ผู้ผลิตกระดาษ ประเทศไทย

เชลล์ช่วยให้โรงงานผลิตกระดาษในประเทศไทยสามารถยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันของกังหันเทอร์ไบน์ ลูกค้าจึงประหยัดได้ถึง US$25,932 ต่อปี

ดาวน์โหลดกรณีศึกษาของโรงงานผลิตกระดาษในประเทศไทย

น้ำมันหล่อลื่นที่หลากหลายสำหรับธุรกิจต่างๆ