Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

คุณจะพบกับความสะดวกสบายในการติดต่อเราและจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทาง โทรศัพท์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการแก่คุณทันทีในเวลาทำการ รวมทั้ง โทรสาร (Fax) อีเมล (E-mail) และอีเซิร์ฟ (e-Serve) ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณกลับภายใน 1 ชั่วโมง หรือภายในชั่วโมงแรกของเวลาทำการในวันถัดไป  กรณีที่คุณติดต่อเข้ามานอกเวลาทำการเชลล์ แคร์ จะให้คุณได้พูดคุยปรึกษากับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและชำนาญการเฉพาะด้านโดยตรงของเราได้ตลอดเวลา เพียงคุณปฏิบัติตามขั้นตอนง่าย ๆ ที่เราแนะนำ คุณจะไม่หงุดหงิด และเสียเวลากับการโอนสาย หรือแจ้งความประสงค์หลายครั้งอีกต่อไป

เชลล์ แคร์เป็นบริการที่รวมเอาบุคลากรที่มีความสามารถสูง และเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน จึงทำให้ Shell Care เป็นบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละท่านได้เป็นอย่างดี

คุณจะดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นใจและสะดวกสบายยิ่งขึ้นเมื่อใช้บริการ เชลล์ แคร์  เพราะเราเข้าใจและใส่ใจในทุกความต้องการของคุณ