Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

การกัดกร่อนคืออะไร

ในทางเทคนิคนั้น การกัดกร่อนหมายถึงการที่ผิวโลหะถูกทำลายลงโดยกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า ที่ทำปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมนั้นๆ เมื่อใดก็ตามที่ผลิตภัณฑ์ของคุณสัมผัสกับความชื้นและอากาศ เมื่อนั้นสนิมและการกัดกร่อนจะเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีวิธีการป้องกันสนิมที่ถูกต้องและได้ผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดสนิมได้ง่ายจากการที่ต้องสัมผัสกับอากาศและความชื้นเป็นเวลายาวนานระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์เชลล์ เอนซิส ฟลูอิด

เชลล์ เอนซิส ฟลูอิด    Shell Ensis Fluids

เชลล์เอนซิสฟลูอิดเป็นน้ำมันกันสนิมทำจากสารละลายในน้ำมันที่สร้างฟิลม์ได้ดีผสมสารกันสนิม  เชลล์เอนซิสเมื่อถูกใช้งานจะระเหยตัวทำละลายนำทิ้งเหลือไว้แต่ฟิลม์น้ำมันไว้ป้องกันสนิม น้ำมันและรอยนิ้วมือจะถูกขจัดออกไปจากพื้นผิวที่ใช้เชลล์เอนซิสฟลูอิสกันสนิม  เชลล์เอนซิสมีจุดวาบไฟสูงกว่า 62°C เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน

เชลล์ เอนซิส พีเอ๊กซ์ Shell Ensis PX

มีจุดวาบไฟสูง ใช้ตัวทำละลายแบบใหม่สามารถไล่น้ำได้ดีมากเหลือไว้แต่ฟิลม์น้ำมันบางๆ (ประมาณ 0.3 ไมครอน) ซึ่งไม่จำเป็นต้องล้างออกเมื่อต้องการใช้งาน สมบัติการไล่น้ำที่ดีเยียมช่วยให้ชิ้นส่วนสะอาดและได้ภาพสูงกว่า จุดวาบไฟที่สูงช่วยลดการสูญเสียจากการระเหย  ปลอดภัยในการเก็บรักษาและไม่น่ากลัวอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพจึงเหมาะสำหรับใช้กันสนิมระยะสั้นหรือใช้ไล่น้ำหรือน้ำยาหล่อเย็นจากชิ้นงานหลังจากการผลิต ได้มาตรฐาน ISO 6743-8 (1987) ISO-L-RA category ใช้กันสนิมได้ดีในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ในร่ม

เชลล์ เอนซิส อาร์เอ๊กซ์ Shell Ensis RX

น้ำมันกันสนิมแบบจารบีในสารละลาย มีจุดวาบไฟสูงและไล่น้ำได้ดี  ให้ฟิลม์น้ำมันหนาประมาณ 1.5 ไมครอน ใช้กันสนิมบนอัลลอยและเหล็กได้ดีระหว่างการเก็บรักษา จัดส่งรวมทั้งใช้กันสนิมบนชิ้นส่วนแบบ Precision ที่ต้องการฟิลม์กันสนิมที่บางเป็นพิเศษ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กันสนิมระยะยาวและใช้กันสนิมในโรงซ่อม  ได้มาตรฐาน ISO 6743-8 (1987) ISO-L-REE category  ใช้กันสนิมได้ถึง 9 เดือนหากเก็บในร่มและ 3 เดือนกลางแจ้งแบบมีหลังคาคลุม

เชลล์ เอนซิส เอสเอ๊กซ์ Shell Ensis SX

น้ำมันกันสนิมแบบจารบีในสารละลาย มีจุดวาบไฟสูงและไล่น้ำได้ดี  ใช้กันสนิมบนชิ้นส่วนชนิดต่างๆระหว่างการจัดเก็บได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งแวดล้อมที่เป็นกรดและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดสนิม ได้มาตรฐาน ISO 6743-8 (1987) ISO-L-REE category ใช้กันสนิมได้นานถึง 2 ปีกรณีเก็บในร่มและ 1 ปีหากเก็บกลางแจ้งและมีหลังคาคลุม

เชลล์ เอนซิส ทีเอ๊กซ์ Shell Ensis TX

น้ำมันกันสนิมแบบขี้ผึ้งในสารละลาย มีจุดวาบไฟสูงและไล่น้ำได้ดี ให้ความหนาของฟิลม์น้ำมันประมาณ 25-50 ไมครอน เหมาะสำหรับกันสนิมบนสินค้าที่จัดส่งทางเรือที่ต้องใช้เวลาขนส่งยาวนาน   ได้มาตรฐาน ISO 6743-8 (1987) ISO-L-REF/RM category ใช้กันสนิมได้นานถึง 5 ปีกรณีเก็บในร่มและ 1 ปีหากเก็บกลางแจ้งโดยไม่ต้องมีอะไรคลุม


 

ผลิตภัณฑ์เชลล์ เอนซิส ออยล์และคอมพาวนด์

เชลล์ เอนซิสออยล์และคอมพาวนด์คือสารกันการกัดกร่อนใช้สำหรับพื้นผิวที่ถูกกัดกร่อนง่ายทั้งในขณะใช้งานและเก็บรักษา ใช้ได้ดีสำหรับการปกป้องชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรมและยานยนต์ทุกชนิด  ผลิตจากสารกันสนิมและสารอุ้มน้ำมัน ไม่มีส่วนผสมของสารทำละลาย ให้ฟิลม์กันสนิมที่ไม่แห้งตึง เหมาะสำหรับใช้กันสนิมบนวัสดุที่มีซีลที่ทำปฏิกิริยากับตัวทำละลาย หรือใช้ในสภาพแวดล้อมที่ตัวทำละลายระเหยได้ยาก เช่น การป้องกันสนิมภายในเครื่องจักร


เชลล์ เอนซิส ออยล์ เอ็น Shell Ensis Oil N

เชลล์ เอนซิส ออยล์ เอ็น เป็นน้ำมันกันสนิมความหนืดต่ำ ไล่น้ำได้ดี ให้ฟิลม์กันสนิมที่บางแต่แข็งแรง เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุที่ซีลมีปัญหากับตัวทำละลายหรือไม่สามารถระเหยตัวทำละลายออกได้ง่าย  สามารถป้องกันการกักร่อนได้นานถึง 1 ปีหากเก็บในร่ม


เชลล์ เอนซิส 30 Shell Ensis Oil 30

เชลล์ เอนซิส 30 ใช้สำหรับป้องกันสนิมภายในเครื่องยนต์ทั้งแบบเบนซินและดีเซลขณะจัดเก็บ โดยใช้เติมแทนน้ำมันหล่อลื่นสำหรับการป้องกันสนิมระยะสั้นก่อนจะทำการซ่อม  เชลล์ เอนซิส 30 ยังสามารถใช้สำหรับเดินเบาเครื่องยนต์ก่อนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นครั้งแรก เชลล์ เอนซิส 30 เข้ากันได้ดีกับน้ำมันหล่อลื่นแบบน้ำมันแร่ทุกชนิด


เชลล์ เอนซิส คอมพาวนด์ ซีซี Shell Ensis Compound CC

เชลล์ เอนซิส คอมพาวนด์ ซีซี พัฒนาขึ้นสำหรับใช้กันสนิมบนตัวนำอลูมิเนียมแกนเหล็ก ที่ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีเกลือปนในอากาศและมีอุณหภูมิสูงถึง 100°C  การใช้งานสามารถใช้วิธีจุ่มร้อนหรือใช้แปรงทาในขณะที่ยังร้อนก็ได้ ให้ฟิลม์กันสนิมที่หนา นุ่ม แต่แข็งแรง เชลล์ เอนซิส คอมพาวนด์ ซีซี สามารถใช้ได้ดีกับการกันสนิมบนวัตถุที่จัดเก็บภายนอกอาคารและต้องมีการจับต้องอยู่บ่อยๆ

น้ำมันกันสนิม
ผลิตภัณฑ์ การใช้งาน

เชลล์ เอนซิส พีเอ๊กซ์

Shell Ensis PX

ป้องกันสนิมระยะสั้นและใช้กันสนิมชิ้นงานระหว่างขั้นตอนการผลิต ไล่น้ำหรือน้ำมันหล่อเย็นออกจากชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วเมื่อเสร็จจากการผลิต

เชลล์ อาร์ เอ๊กซ์

Shell Ensis RX

เหมาะสำหรับป้องกันสนิมบนเหล็กและอลูมิเนียมอัลลอยระหว่างจัดเก็บหรือเคลื่อนย้ายได้ดีในระยะปานกลาง ใช้กันสนิมบนชิ้นส่วนประเภท precision ที่ต้องการฟิลม์กันสนิมที่บางมาก

เชลล์ เอนซิส เอส เอ๊กซ์

Shell Ensis SX

เหมาะสำหรับกันสนิมบนชิ้นส่วนประเภทต่างๆขณะจัดเก็บ เช่น อะไหล่รถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกันสนิมบนชิ้นวัตถุต่างๆ ที่เก็บในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด หรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดสนิม

เชลล์ เอนซิส ที เอ๊กซ์

Shell Ensis TX

เหมาะสำหรับกันสนิมบนชิ้นส่วนในหีบห่อเพื่อการขนส่งทางเรือ กันสนิมบนชิ้นส่วนที่เก็บในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น เก็บกลางแจ้ง เก็บในโกดังที่ไม่มีการไล่ความชื้น

เชลล์ เอนซิส เอ็น

Shell Ensis N

เหมาะสำหรับกันสนิมบนชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในระยะปานกลาง

เชลล์ เอนซิส 30

Shell Ensis 30

เหมาะสำหรับกันสนิมภายในเครื่องจักรระหว่างการจัดเก็บ ขนส่งหรือติดตั้ง

เชลล์ เอนซิส ซีซี

Shell Ensis CC

เหมาะสำหรับกันสนิมบนตัวนำอลูมิเนียมแกนเหล็ก