Jump menu

Main content |  back to top

ข่าวสารเกี่ยวกับยานพาหนะ

การขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

เบื้องหลังเกี่ยวกับการพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงของเชลล์

การขับเคลื่อนไปได้ไกลกว่า

หลังจากประสบปัญหาที่ท้าทายมากมาย ในที่สุด เนล ฟรานซิซ (Neal Francis) จากบริษัทเพนดรากอน คอนแทรกส์ (Pendragon Contracts) จึงพบว่า บัตรน้ำมันเชลล์ หรือบัตรเชลล์การ์ด (Shell Card) คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

ลูกค้าระดับนานาชาติ

มร. แฟรงก์ อีวานเจลิสต้า จากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟามาซูติคอล (ไอพีไอ) อธิบายว่า ความร่วมมือกับเชลล์ส่งผลดีต่อธุรกิจของเขาอย่างไรบ้าง?