Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

พบผู้ช่วยคนใหม่ของคุณ ที่จะช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม เชลล์ ฟลินท์โค้ทและแนะนำร้านตัวแทนจำหน่าย

In This Section

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและการให้บริการอย่างมืออาชีพของเชลล์ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วน

มิสเตอร์ฟลินท์โค้ท" ผลิตภัณฑ์กันรั่ว กันซึม เชลล์ ฟลินท์โค้ท

ธุรกิจเคมีภัณฑ์เป็นหนึ่งในธุรกิจหลัก เชลล์เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก

เชลล์จึงมีน้ำมันเชื้อเพลิง

ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ คำปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และวิธีการแก้ปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์ จัดอบรม วิเคราะห์และตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น

เชลล์ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพให้กับบริษัทของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะให้การดำเนินธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างสะดวกและราบรื่น และนี่คือเหตุผลที่เชลล์ได้เตรียมผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม