Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ขาดน้ำมันเครื่อง

ผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์นั้นมีลักษณะขรุขระ ถ้าเครื่องยนต์ทำงานโดยไม่มีน้ำมันเครื่องผิวขรุขระของกระบอกสูบและลูกสูบจะสัมผัสและเสียดสีกันโดยตรงเกิดความร้อนที่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์อย่างรุนแรงและฉับพลัน ทำให้ผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์หลอมละลายเข้าหากัน  เครื่องยนต์เกิดความเสียหายและดับในที่สุด เครื่องยนต์จึงเสียหายและไม่สามารถทำงานได้เมื่อขาดน้ำมันเครื่อง

ใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพต่ำ

น้ำมันเครื่องคุณภาพต่ำนั้นมีความหนืดสูงทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักและเคลื่อนไหวช้าลง ในระยะยาวจะทำให้เครื่องหลวม และชิ้นส่วนเครื่องยนต์เกิดการสึกหรอเร็วกว่ากำหนด เกิดการสิ้นเปลืองทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่อง

ใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง

น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงจะมีความหนืดต่ำทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่อง  และปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ให้สึกหรอช้ากว่ากำหนด

เปรียบเทียบการทำงานของเครื่องยนต์

  • ขาดน้ำมันเครื่อง - ชิ้นส่วนเครื่องยนต์จะเสียดสีเกิดการเสียหายและดับ
  • ใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพต่ำ - เครื่องยนต์ต้องทำงานหนักสึกหรอมากและสิ้นเปลืองน้ำมัน
  • ใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง - เครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลืองและได้รับการปกป้องจากการสึกหรอ

กลับไปหน้าแอนิเมชั่น