Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

คำถามเหล่านี้เกิดขึ้นในใจของหลายๆ คน ในแต่ละครั้งที่ถึงรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการหรือศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

เพื่อช่วยตอบคำถามดังกล่าวและอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องยนต์และน้ำมันเครื่อง โปรเซิร์ฟจึงได้จัดทำแอนิเมชั่น "ความรู้เรื่องน้ำมันเครื่อง" ขึ้น

คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่แอนิเมชั่น "ความรู้เรื่องน้ำมันเครื่อง" ในส่วนของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน และเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล