Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

8 ขั้นตอนในการบริการลูกค้า

Reception Area
  1. พนักงานรับรถและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในห้องพักรอที่สะดวกสบาย พร้อมเครื่องดื่มบริการฟรี
  2. พนักงานพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่เหมาะสมกับรถยนต์ของคุณ
  3. นำเสนอบริการตรวจเช็คมาตรฐานความปลอดภัย 8 รายการ
  4. ประมาณระยะเวลาในการให้บริการและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้คุณทราบ
  5. บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยช่างมืออาชีพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ลดการแตะต้องเครื่องยนต์ของท่าน พร้อมตรวจเช็คมาตรฐานความปลอดภัย 8 รายการ
  6. หัวหน้าช่างจะทำการตรวจสอบการทำงานหลังบริการ
  7. หัวหน้าช่างสรุปผลการให้บริการและคำแนะนำเพิ่มเติม (ถ้ามี)ให้คุณทราบ
  8. พนักงานต้อนรับรับชำระค่าบริการโดยรวดเร็ว พร้อมแจ้งกำหนดการเปลี่ยนถ่ายครั้งต่อไป    และส่งมอบคืนรถยนต์ให้คุณอย่างประทับใจ

ฟรี บริการตรวจสอบด้านความปลอดภัยเบื้องต้น 8 รายการ

ตรวจเช็คน้ำมันเบรค และคลัทช์

1. ตรวจเช็คน้ำมันเบรค และคลัทช์

ตรวจเช็คแบตเตอรี่ น้ำกลั่น และขั้ว

5. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ น้ำกลั่น และขั้ว

ตรวจเช็คน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์

2. ตรวจเช็คน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์

ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ

6. ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ

เช็คน้ำยาฉีดกระจก และก้านปัดน้ำฝน

3. เช็คน้ำยาฉีดกระจก และก้านปัดน้ำฝน

ตรวจสภาพสายพาน เครื่องยนต์ แอร์และเพาเวอร์

7. ตรวจสภาพสายพาน เครื่องยนต์ แอร์และเพาเวอร์

เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ/ฝาหม้อน้ำ/ท่อยาง/เข็มขัดรัดท่อยาง

4. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ/ฝาหม้อน้ำ/ท่อยาง/เข็มขัดรัดท่อยาง

ตรวจสภาพยางและลมยาง

8. ตรวจสภาพยางและลมยาง

รายละเอียดในการติดต่อ