Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

น้ำมันเครื่องเชลล์เฮลิกส์ โปรโมชั่นรับฟรี ......... กระเป๋าล้อลากเก็บความเย็น หรือ พัดลมตั้งโต๊ะ

Helix cooler bag and fan promo

ฟรี ....... กระเป๋าล้อลากเก็บความเย็น มูลค่า 1,590 บาท เมื่อซื้อ และ/หรือ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์

เฮลิกส์ อัลตร้า (4 ลิตร) หรือ เชลล์เฮลิกส์ ดีเซล อัลตร้า (6 ลิตร)

ฟรี ........พัดลมตั้งโต๊ะ มูลค่า 350 บาท เมื่อซื้อ และ/หรือ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์เฮลิกส์ เฮชเอ็กซ์ 8  5W-40 (4 ลิตร) หรือ เชลล์เฮลิกส์ เฮชเอ็กซ์ 7 (4 ลิตร) หรือ เชลล์เฮลิกส์ ดีเซล เฮชเอ็กซ์ 7 (6 ลิตร)

วันนี้ – 30 มิถุนายน 2557 หรือจนกว่าของจะหมด (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปั๊มเชลล์ที่ร่วมรายการ)

 

ซื้อและ/หรือ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เชลล์เฮลิกส์เอชเอ็กซ์ 5 ขนาดแกลลอน 4 ลิตร 6 ลิตร และเชลล์เฮลิกส์เอชเอ็กซ์ 3 (ก๊าซ) ขนาดแกลลอน 4 ลิตร ในราคาพิเศษ

Helix hx5 promo

ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อ และ/หรือ เปลี่ยนถ่ายเฉพาะน้ำมันเครื่องในราคาพิเศษเพียงอย่างเดียว หรือ ซื้อ และ/หรือ เปลี่ยนถ่ายพร้อมไส้กรองโปรเซิร์ฟ (ราคาไส้กรองเริ่มต้นที่ 130 บาท/ลูก) ตามแต่ผู้บริโภคต้องการ

วันนี้ – 30 มิถุนายน 2557 หรือจนกว่าของจะหมด (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปั๊มเชลล์ที่ร่วมรายการ)

เชลล์ ริมูล่า ฟรีทันที 1 ลิตร

Rimula R4x and R3+ promo

เมื่อซื้อ และ/หรือ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ ริมูล่า R4X ขนาด 6 ลิตร ราคา 745 บาท หรือ เชลล์ ริมูล่า R3+ ขนาด 6 ลิตร ราคา 705 บาท ฟรีทันที.....น้ำมันเครื่องชนิดเดียวกันขนาด 1 ลิตร

วันนี้ – 31 มกราคม 2558 หรือจนกว่าของจะหมด (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปั๊มเชลล์ที่ร่วมรายการ)