Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

svpn benefits

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ แก๊สโซฮอล์ 95 และ ดีเซล เป็นน้ำมันแห่งสมรรถนะรุ่นล่าสุดของเชลล์

ออกแบบเพื่อขจัดคราบตะกรันทันที ที่เข้าสู่เครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ คืนความแรงให้รถคุณ

ช่วยปกป้องผนังกระบอกสูบของเครื่องยนต์

ด้วยเทคโนโลยี Friction Modification ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานทันทีระหว่างลูกสูบและผนังกระบอกสูบโดยการเคลือบพื้นผิวของชิ้นส่วนเหล่านี้ไว้ด้วยชั้นฟิล์มสำหรับการปกป้อง  เชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+เพิ่มเทคโนโลยีสาร Friction Modifier ขึ้นอีก 25 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 สูตรเดิม

place Holder

ช่วยให้หัวฉีดน้ำมันในเครื่องยนต์ดีเซลสะอาดมากขึ้น

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ ดีเซลคือน้ำมันที่คิดค้นพิเศษเพื่อให้ระบบหัวฉีดในเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่**สะอาดมากขึ้น และได้รับการปกป้องที่ดีขึ้น

คราบตะกรันที่ก่อตัวขึ้นบริเวณหัวฉีดจะไปอุดตันการจ่ายน้ำมัน ส่งผลให้การไหลของน้ำมันไม่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ – ทำให้เครื่องยนต์สูญเสียประสิทธิภาพในการทำงาน

ช่วยให้วาล์วไอดีและหัวฉีดน้ำมันสะอาดมากขึ้น

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ แก๊สโซออล์ 95 - ออกแบบมาเพื่อป้องกันและขจัดคราบตะกรันที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเครื่องยนต์ เชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ ยังมีสารประกอบพิเศษที่ช่วยหยุดการรสะสมของคราบตะกรันรอบๆ วาล์วไอดีและหัวฉีดน้ำมัน

*เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 สูตรเดิม

**เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล สูตรเดิม

Page Tools