Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

A car on the road

น้ำมันแห่งสมรรถนะรุ่นล่าสุดของเชลล์ ออกแบบเพื่อขจัดคราบตะกรันทันที ที่เข้าสู่เครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ คืนความแรงให้รถคุณ

จากการทดสอบอย่างเข้มข้นเป็นเวลาหลายเดือน เราได้สร้างสรรค์น้ำมันแห่งสมรรถนะ ที่ช่วยเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ร่วมกับทีมสกูเดอเรีย เฟอร์รารี่ น้ำมันสูตรใหม่นี้ออกแบบเพื่อขจัดคราบตะกรันทันทีที่เข้าสู่เครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ คืนความแรงให้รถคุณ

SVPN unleaded reduce friction

นอกจากนี้เรายังได้เพิ่มสาร Friction Modifier ขึ้นอีก 25 เปอร์เซ็นต์* สารFriction Modifier นี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานบริเวณสำคัญของเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเพิ่มสมรรถนะ คืนพลังให้เครื่องยนต์ อย่างง่ายๆ นี่คือน้ำมันหนึ่งเดียวที่เฟอร์รารี่เลือกใช้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการขับขี่จริง

ข้อดีของน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+

SVPN unleaded clean protect

ช่วยปกป้องผนังกระบอกสูบของเครื่องยนต์ ด้วยเทคโนโลยี Friction Modification ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานทันทีระหว่างลูกสูบและผนังกระบอกสูบโดยการเคลือบพื้นผิวของชิ้นส่วนเหล่านี้ไว้ด้วยชั้นฟิล์มเพื่อการปกป้อง

ช่วยให้วาล์วไอดีและหัวฉีดน้ำมันสะอาดมากขึ้น – ออกแบบมาเพื่อป้องกันและขจัดคราบตะกรันที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเครื่องยนต์ เชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ ยังมีสารประกอบพิเศษที่ช่วยหยุดการสะสมของคราบตะกรันรอบๆ วาล์วไอดีและหัวฉีดน้ำมัน เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 สูตรเก่าของเชลล์ เราได้ปรับปรุงสูตรใหม่โดยการเพิ่มสาร Friction Modifier Technology (FMT) ขึ้นอีก 25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการทดสอบโดยเฟอร์รารี่ซึ่งเป็นพันธมิตรทางเทคนิคของเชลล์มาอย่างยาวนาน และน้ำมันสูตรใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อลดแรงเสียดทานบริเวณส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเพิ่มสมรรถนะ คืนพลังให้เครื่องยนต์

*เปรียบเทียบกับน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 สูตรเดิม

Page Tools