Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ราคาน้ำมันล่าสุด

ราคาน้ำมันเชลล์ล่าสุด และราคาน้ำมันเชลล์ย้อนหลัง

ราคาน้ำมันในประเทศ

ปัจจัยหลักๆ ที่เป็นตัวกำหนดราคาน้ำมันได้แก่ ราคาของน้ำมันสำเร็จรูปที่ออกมาจากโรงกลั่นน้ำมัน ค่าการตลาดและภาษีต่างๆ

อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาน้ำมัน

คุณจะได้คำตอบว่าปัจจัยในตลาดโลก ในประเทศและในท้องถิ่นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันอย่างไร

คำถามที่ถามบ่อยๆ

คำตอบสำหรับคำถามที่มีการถามบ่อยครั้ง เกี่ยวกับราคาน้ำมัน