Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ภาพแสดงให้เห็นว่าเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์มีความเครียดเกิดขึ้นมากกว่าเครื่องยนต์ของรถยนต์อย่างไร

เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์ของคุณทนต่อความเครียด คุณจึงได้สมรรถนะสูงสุดจากรถของคุณ พร้อมยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วย

เดิมนั้น เราใช้น้ำมันเครื่องประเภทเดียวกันสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ต่อมา เครื่องยนต์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่า ในทุกวันนี้ รถจักรยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่น 60 ซีซี บางรุ่น มีกำลังแรงม้าต่อลิตรประมาณสองเท่าของรถสปอร์ตโดยใช้เครื่องยนต์ที่รอบประมาณ 15,000 rpm

รถสปอร์ต 1.4 ลิตร 105 แรงม้าที่มีอ่างน้ำมันเครื่องความจุ 3.2 ลิตร มีค่า Oil stress factor ของน้ำมันเครื่องประมาณ 23 ขณะที่รถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต 0.6 ลิตร 123 แรงม้าที่มีอ่างน้ำมันเครื่องความจุ 2.7 ลิตร มีค่า Oil stress factor ของน้ำมันเครื่องอยู่ที่ 76 ซึ่งเป็นสามเท่าของรถยนต์

เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะส่วนใหญ่จุน้ำมันน้อยกว่าเครื่องยนต์ของรถยนต์ และน้ำมันเหล่านั้นไม่เพียงทำหน้าที่ในเครื่องยนต์เท่านั้น ยังต้องรับมือกับการทำงานที่หนักหน่วงของระบบเกียร์และต้องช่วยให้การเปลี่ยนคลัทช์เป็นไปอย่างนุ่มนวลด้วย น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ต้องทำงานหนักมากเมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องรถยนต์ และด้วยเหตุนี้ เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ขึ้น ผลิตภัณฑ์เชลล์ แอ๊ดว้านซ์เป็นน้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ ให้สมรรถนะสูงสุดด้วยส่วนผสมของน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง ผนวกร่วมด้วยความรู้ความชำนาญในการพัฒนาสูตรน้ำมันของเชลล์

ด้วยการเลือกใช้น้ำมันเครื่องเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ คุณจะได้รับการปกป้องสูงสุดจากเชลล์ และเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ของคุณจะสามารถรับมือกับความเครียดของเครื่องยนต์ที่ทำงานหนักหน่วงอีกด้วย เมื่อบิดคันเร่ง คุณไว้วางใจได้ว่าคุณจะได้รับสมรรถนะสูงสุดพร้อมยืดอายุเครื่องยนต์รถของคุณ

น้ำมันเครื่องเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ มีหลากหลายตั้งแต่ประเภทน้ำมันสังเคราะห์คุณภาพสูง น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ และน้ำมันแร่พื้นฐาน และยังเติมสารเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพสูงเพื่อให้การปกป้องที่ยาวนานยิ่งขึ้นจากความเครียดที่เกิดกับเครื่องยนต์และทำความสะอาดเครื่องยนต์ได้อย่างยอดเยี่ยม
หากใช้น้ำมันเครื่องทั่วไป แรงเฉือนที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการสลายตัวของสารปรับค่าความหนืด ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันเหลวเกินไปในอุณหภูมิสูง เมื่อมีการสลายตัวเกิดขึ้น อนุภาคคาร์บอนขนาดเล็กจะถูกปล่อยออกมาสู่น้ำมัน และทำให้เกิดคราบตะกอนยางเหนียว และนำไปสู่การเกิดเขม่าและคราบเกาะติดเคลือบเงาโดยเฉพาะในชิ้นส่วนที่ร้อนจัด เช่น ลูกสูบ และร่องแหวนลูกสูบ ทำให้เกิดปัญหาในการสตาร์ทรถ สูญเสียกำลัง และไม่สามารถป้องกันการสึกหรอของลูกสูบอีกต่อไป ด้วยเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ ปัญหานี้จะลดลง

การป้องกันการสะสมของคราบสกปรก
เทคโนโลยีเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ ช่วยป้องกันการสลายตัวของน้ำมันในเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ดังนั้น น้ำมันจึงให้ประสิทธิภาพอย่างยอดเยี่ยม ตั้งแต่การเปลี่ยนถ่ายในครั้งแรกจนถึงการเปลี่ยนถ่ายครั้งด่อไป สารชะล้างทำความสะอาดช่วยคืนความสะอาดให้เครื่องยนต์โดยการขจัดและสลายคราบสกปรกและตะกอนยางเหนียวจากชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ ซึ่งก่อตัวอย่างรวดเร็วมากในชิ้นส่วนที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันเกรดต่ำ
ในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันของเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ น้ำมันเครื่องจะเสื่อมคุณภาพไปเรื่อยๆ และสูญเสียคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในสูตรน้ำมันนั้น การเสื่อมคุณภาพนี้ทำให้เกิดการสะสมของกรดและน้ำมันมีความหนืดมากขึ้น เครื่องยนต์ของคุณจึงมีสมรรถนะลดถอยลง และน้ำมันไม่สามารถป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้อีกต่อไป เทคโนโลยีเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อยืดอายุใช้งานของน้ำมันและรักษาคุณสมบัติตามสูตรไว้ ช่วยให้เครื่องยนต์ของคุณยังคงสมรรถนะเหมือนใหม่อยู่เสมอ
เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ น้ำมันเครื่องสูตรพิเศษที่มีช่วงค่าความหนืดแคบ จึงลดปริมาณของสารปรับค่าความหนืดที่ต้องใช้สำหรับน้ำมันเครื่องชนิดเกรดรวม เมื่อมีสารปรับค่าความหนืดน้อยลง ระดับปริมาณคราบสกปรกที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำมันสลายตัวก็ลดลงด้วย ทำให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นและมีอายุใช้งานยาวนานขึ้น


คุณสมบัติสำคัญของน้ำมันเครื่อง 4 จังหวะ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์

  • ทนต่อความร้อนสูง อายุใช้งานจึงยาวนาน และประหยัดได้มากกว่า
  • เมื่อต้องเผชิญกับสภาวะอุณหภูมิต่ำ น้ำมันจะไม่แข็งตัว จึงสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ง่ายและให้การป้องกันตั้งแต่เริ่มสตาร์ท
  • มีค่าการระเหยต่ำ ส่งผลให้การใช้น้ำมันลดลง
  • มีความต้านทานต่อการเกิดปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นสูงและสารชะล้างทำความสะอาดมีคุณภาพสูง จึงให้ความสะอาดของเครื่องยนต์ในระยะยาว
  • มีสารกระจายเขม่าคุณภาพสูง ช่วยป้องกันการเกิดคราบยางเหนียว โดยการกักอนุภาคคาร์บอนให้อยู่ในสภาพแขวนลอย
  • ให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นสูงสุดด้วยสารลดการเกิดฟอง
  • มีสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ ลดการสะสมของกรด
การทดสอบ JPI แสดงให้เห็นว่า น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ VSX2 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดกว่าน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่น

ตัวเลขยิ่งสูง แสดงว่าเครื่องยนต์ยิ่งสะอาด กราฟแสดงให้เห็นว่า น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ VSX2 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดกว่าน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่น

น้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ น้ำมันเครื่องสูตรพิเศษที่ให้การปกป้องสูงสุดต่อทุกชิ้นส่วนสำคัญในเครื่องยนต์ 2 จังหวะ โดยเฉพาะลูกสูบ ลูกปืน และระบบท่อไอเสีย การเลือกใช้สารเพิ่มคุณภาพขึ้นกับระดับความเครียดและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต้องเผชิญ

น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะเข้าสู่รถจักรยานยนต์ผ่านระบบน้ำมันเชื้อเพลิง การเผาไหม้ของเครื่องยนต์จะใช้น้ำมันและสารเพิ่มคุณภาพสำคัญที่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง และประจุน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่จะเข้าไปแทนที่ น้ำมันจะสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ในช่วงเวลาเล็กน้อยมาก ก่อนที่จะถูกเผาไหม้หมดไป ดังนั้น สำคัญมากที่น้ำมันต้องมีคุณภาพสูงเพื่อให้การปกป้องตามที่เครื่องยนต์ต้องการ

การทดสอบ JPI แสดงให้เห็นว่า น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ VSX2 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดกว่าน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่น ตัวเลขยิ่งสูง แสดงว่าเครื่องยนต์ยิ่งสะอาด  กราฟแสดงให้เห็นว่า น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ VSX2 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดกว่าน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่น

เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ เป็นน้ำมันเครื่องสูตรพิเศษที่ช่วยคืนความสะอาดให้กับเครื่องยนต์และระบบท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ การใช้น้ำมันเครื่องทั่วไปอาจทำให้เกิดแรงเสียดทานสูง เครื่องยนต์สึกหรอมาก ลูกสูบและกระบอกสูบชำรุดเสียหาย แหวนลูกสูบติด ตลับลูกปืนติดขัด ซึ่งล้วนส่งผลต่อสมรรถนะและสภาวะการขับขี่ของคุณ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ยังช่วยลดการเกิดคราบตะกอนยางเหนียวระหว่างการเผาไหม้ และลดการอุดตันที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานติดขัด

การเลือกใช้เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ ยังช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกกร่อน และช่วยป้องกันปัญหาอื่นๆ เช่น หัวเทียนอุดตัน การจุดระเบิดก่อน ระบบท่อไอเสียอุดตัน เขม่าไอเสียมากเกินไป ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้พร้อมด้วยเครื่องยนต์และระบบท่อไอเสียที่สะอาดขึ้น คุณจึงได้รับสมรรถนะสูงสุดจากรถจักรยานยนต์ของคุณอย่างยาวนานขึ้น การเกาะติดของเขม่าที่ฝาลูกสูบ  ตัวเลขยิ่งสูง แสดงว่าการก่อตัวยิ่งมาก  กราฟแสดงให้เห็นว่า น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ VSX2 มีการก่อตัวของคราบเขม่าที่ฝาสูบน้อยกว่าน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่น การก่อตัวของคราบเขม่าที่ลูกสูบ ตัวเลขยิ่งสูง แสดงว่าการก่อตัวยิ่งมาก  กราฟแสดงให้เห็นว่า น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ VSX2 มีการก่อตัวของคราบเขม่าที่ลูกสูบน้อยกว่าน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่น

กราฟแสดงให้เห็นว่า น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ VSX2 มีการก่อตัวของคราบเขม่าที่ฝาสูบน้อยกว่าน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่น
กราฟแสดงให้เห็นว่า น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ VSX2 มีการก่อตัวของคราบเขม่าที่ลูกสูบน้อยกว่าน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่น

เมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่นในระดับเดียวกัน การทดสอบแสดงให้เห็นว่า การใช้เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ VSX 2 มีการก่อตัวของคราบเขม่าที่เกิดจากคาร์บอนที่ลูกสูบและฝาสูบน้อยกว่า ระดับการก่อตัวยิ่งมาก ยิ่งส่งผลต่อสมรรถนะของรถจักรยานยนต์และทำให้เครื่องยนต์ชำรุดเสียหาย

คุณสมบัติสำคัญของน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์

  • ลดเขม่าไอเสีย
  • ป้องกันการอุดตันของระบบท่อไอเสียได้เป็นอย่างดี
  • ป้องกันการสึกหรอเป็นพิเศษประหยัดน้ำมัน

Page Tools