Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์

ทำความสะอาด และปกป้องเครื่องยนต์ของคุณ

สิ่งที่คุณต้องการจากน้ำมันเครื่องมีสองอย่างคือ การทำความสะอาดและการปกป้องเครื่องยนต์ ด้วยสูตรพิเศษของน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ให้คุณสมบัติทั้งสองอย่างนี้ รวมทั้งด้านอื่นๆด้วย

ความร่วมมือทางเทคนิคระหว่างเชลล์กับเฟอร์รารี่

เชลล์ เฮลิกส์ เป็นน้ำมันเครื่องหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ สคูเดอเรีย เฟอร์รารี่ แนะนำ คุณสามารถดูเหตุผลได้ที่นี่

เทคโนโลยี FLEXI MOLECULE ในเชลล์ เฮลิกส์ HX8 และเชลล์ เฮลิกส์ HX7

น้ำมันเครื่องที่ให้การปกป้องเครื่องยนต์ ในสภาวะการขับขี่ที่หลากหลาย

Page Tools