Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Shell FuelSave Unleaded - designed to help save fuel

Shell FuelSave Unleaded ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมัน

นักวิทยาศาสตร์ของเราได้พัฒนา น้ามันเชลล์ฟิวเซฟเบนซิน 91 ที่ช่วยให้ท่านสามารถใช้น้ำมันทุกหยดได้อย่างคุ้มค่า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

เราทราบว่าการรักษาให้ฟลีทของท่านสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจของท่านเชลล์เข้าใจดีถึงความสำคัญของธุรกิจท่าน นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราจึงลงทุนมากกว่าบริษัทน้ำมันอื่นๆในโลก เพื่อให้ท่านได้รับน้ำมันที่มีคุณภาพสูง ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เครื่องยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพและทำงานได้ดีที่สุด

  • ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพและช่วยท่านประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 
  • หล่อลื่นภายในเครื่องยนต์นี้เพื่อลดการเสียงพลังงานของเครื่องยนต์
  • รักษาให้วาล์วภายในสะอาดเพื่อรักษาระดับความสามารถในการทำงาน 
  • ปรับปรุงเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ท่านประหยัดน้ำมัน

ด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพ น้ำมันสูตรประหยัดล่าสุดของเรา น้ามันเชลล์ฟิวเซฟเบนซิน 91 นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ท่านประหยัดเงินและยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ท่านให้นานขึ้น

ประโยชน์เพิ่มเติมนี้ช่วยหล่อลื่นเครื่องยนต์ของท่าน ที่น้ำมันทั่วไปไม่สามารถทำได้ ช่วยให้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และมีพลังงานในการขับเคลื่อนมากขึ้น

ประหยัดน้ำมันตั้งแต่ครั้งแรกที่เติม

ด้วยน้ำมันที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์ ให้ทำงานดีขึ้นและยาวนานขึ้น ท่านจะเห็นถึงการประหยัดปริมาณการใช้น้ำมันตลอดอายุการใช้งานบนรถยนต์ของท่าน

คุ้มค่าทุกหยด

เรารู้ว่าต้นทุนด้านพลังงานนั้นเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจของท่าน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเชลล์จึงต้องคิดค้นน้ำมันสูตรประหยัด น้ำมันเชลล์ฟิวเซฟเบนซิน 91เพื่อช่วยให้ท่านประหยัดน้ำมัน ทุกการเดินทางของท่าน

รักษาความสามารถของเครื่องยนต์

สารชะล้างที่มีประสิทธิภาพของเรา ป้องกันไม่ให้คราบสกปรกก่อตัวในวาล์ว เพื่อรักษาให้วาล์วสะอาดและเครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น