Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

การลงทุนของเราในน้ำมันเชื้อเพลิงอนาคต

เชลล์มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานสำหรับอนาคต เชลล์ได้ผลิต น้ำมัน ไบโอเป็นเวลากว่า 30 ปีและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาที่จะพัฒนาต่อไป

""

น้ำมันเชื้อเพลิงไบรโอ
น้ำมันเชื้อเพลิงไบโอ สร้างจากมวลชีวภาพและสามารถผลิต CO2 ได้น้อยลงกว่า น้ำมันเชื้อเพลิงแบบเดิม เชลล์เป็นผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอที่ใหญ่ที่สุดที่นึง เราต่อสู้ในการพัฒนามาตรฐานในการยอมรับน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

""

ก๊าซ สู่ ของเหลว

น้ำมันเชื้อเพลิง GTL นี้ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และกรดกำมะถัน มันมีศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพอากาศและสามารถแก้ไขมลลพิษที่เกิดจากมลภาวะทางการขนส่งได้

การพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงในอนาคตที่เชลล์