Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Shell Quality Fuels - fuels designed with performance and economy in mind

เราใช้เวลาในการทำวิจัยและพัฒนาสูตรน้ำมันที่มีคุณภาพสูง เพื่อช่วยให้รถของท่านสามารถวิ่งบนถนนได้นานขึ้น เราลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลล่าร์ในแต่ละปีในการพัฒนาสูตรน้ำมัน ซึ่งมากกว่าบริษัทน้ำมันอื่นๆในโลก

น้ำมันคุณภาพของเรา

เราออกแบบน้ำมันของเราโดยตระหนักถึงประสิทธิภาพการทำงานและความประหยัด ดังนั้นเราสามารถช่วยท่านประหยัดค่าใช้จ่ายต้นทุนน้ำมันได้โดยตรง