Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

euroShell Card for cars and vans - Get the most out of Shell's network, fuel quality and expertise

ถ้าท่านดูแล รถยนต์และรถตู้ เลือกบัตรเติมน้ำมัน ในการรับประโยชน์จากเครือข่ายของเชลล์, น้ามันคุณภาพและความเชี่ยวชาญด้านบัตรเติมน้ำมัน

บัตร เชลล์คาร์ดให้ธุรกิจของลูกค้าเรามีความปลอดภัยในการซื้อน้ำมันที่มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบการบริการที่ยอดเยี่ยม เชลล์มีความเชี่ยวชาญด้านบัตรเติมน้ำมันมานานกว่า 50 ปี และมีเครือข่ายของสถานีบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ บัตร เชลล์คาร์ดให้ท่านสามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้น สะดวกและปลอดภัย

ลดต้นทุน เพิ่มการควบคุม

เมื่อคนขับรถของท่านเริ่มใช้บัตร เชลล์คาร์ดท่านจะเห็นถึงประโยชน์ที่ธุรกิจของท่านได้รับจากบัตรนี้ ไม่ว่าจะเป็น ควบคุมต้นทุนได้ และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ทั้งหมดนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้ธุรกิจของท่านมีประสิทธิภาพและมีกำไรที่มากขึ้น

เราช่วยท่านบริหารจัดการกับค่าใช้จ่ายในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้นท่านสามารถที่จะดูแลธุรกิจของท่านได้มากขึ้น

เข้าถึงเครือข่ายที่ครอบคลุม

เราเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่มีสถานีบริการที่ครอบคลุม ดังนั้นไม่ว่าท่านจะขับไปที่ใด ท่านจะอยู่ไม่ไกลจากการบริการของสถานีบริการเชลล์

บริหารจัดการฟลีทของท่านได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เชลล์คาร์ดออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการบริการจัดการบัตรน้ำมันบนระบบออนไลน์ ที่สามารถช่วยให้ท่านจัดการกับบัตรเติมน้ำมันของท่านได้จากสำนักงานของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งและระงับบัตรเติมน้ำมัน อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายและปริมาณการใช้น้ำมัน นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นในการจัดทำรายงานการใช้งานและรายงานพิเศษอีกด้วย

เรายังช่วยป้องกันการทุจริตจากการใช้บัตรเติมน้ำมันผ่านอีเมลล์การแจ้งเตือนของเรา

บัตรเติมน้ำมันที่มีความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของบัตร เชลล์คาร์ด, เชลล์มีทีมตรวจสอบการทุจริตในการใช้บัตรและท่านจะบริหารจัดการกับบัตรของท่านได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

สมัครบัตร

สมัครออนไลน์

ถ้าท่านรู้ความต้องการของท่าน และท่านมีความต้องการบัตรน้อยกว่า 10 ใบ  ท่านสามารถสมัครออนไลน์โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

ติดต่อเรา

ถ้าท่านต้องการบัตรมากกว่า 10 ใบ หรือท่านต้องการพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการของท่าน ทีมงานด้านการขายของเรา มีความยินดีที่จะช่วยท่าน