Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2550

เชลล์มอบของขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆ ในชุมชนวัดคลองเตยใน

เชลล์มอบของขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆ ในชุมชนวัดคลองเตยใน
Photo of children

คุณสุทัศนี ทับทิม ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบของขวัญวันเด็ก และอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กๆ ในชุมชนวัดคลองเตยใน เนื่อง ในโอกาสวันเด็ก ซึ่งบริษัทเชลล์ได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆ ในชุมชนได้สนุกสนานเป็นประจำทุกปี

Page Tools