Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2554

เชลล์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ 8 สถาบัน

นางพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2554
scholars 2011

นางพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2554 แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งในกรุงเทพ มหานครและภูมิภาค รวม  8 สถาบัน จำนวน 120 ทุน การมอบทุนการศึกษาให้กับ มหาวิทยาลัยของรัฐนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชน ที่บริษัท เชลล์ฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมากว่า 43 ปี แล้ว