Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2554

เชลล์มอบรางวัลผู้โชคดี

บริษัท เชลล์ แจกรางวัลทั้งสิ้น 12 ครั้ง รวมมูลค่า 3 ล้านบาท
lucky draw final

นางสาวพันธิชา  เลขวัต  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดค้าปลีก  บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล เชลล์แจกโชคเติมน้ำมันฟรี 1 ปี เต็ม ครั้งที่ 11 และครั้งที่ 12 ให้กับผู้โชคดีท่านละ 100,000 บาท โดยบริษัท เชลล์ แจกรางวัลทั้งสิ้น 12 ครั้ง รวมมูลค่า 3 ล้านบาท